ARLA ÖLAND, Borgholm - Ysteri del 2.
ARLA ÖLAND - Klicka på bilden nedan, för ny delsida » »
ARLA ÖLAND - YSTERI ARLA ÖLAND - YSTERI del 2 ARLA ÖLAND - Ostlager - grytan ARLA ÖLAND - Mjölkbehandling Ölandsmejerier - Historia ARLA Öland - Filmklipp
  Ysteri del 1. »   Ysteri del 2. »   Ostlager »   Mjölkbehandling »   Ölandsmejerier - Historia »   ARLA Öland - Filmklipp »

ARLA ÖLAND - Högteknologiskt - Ysteri del.2Ysteri - mjölksilo utifrån från parkeringen.

Ysteri - Ystmjölk pastören.
Värmer upp ystmjölken från 7-8 grader till 31.5 grader (Herrgård)
32.0 (svecia) 32.5 (präst) med stor precision, max avikelse 2 tiondels grad.

Ystmjölk pastören pumpar genom 340.200 l per dygn, 7 dagar i veckan   (2.381,400 l 1 vecka.)
30 dagar 9.525,600 l = 1 år:   114.307,200 l    - c:a 3 stoppdagar per år.
Värma upp så mycket mjölk, var en dyr historia för panncentralen, och mejeriet.
Därför byggdes systemet om, början på 90-talet till sk. värmeväxling.   (Värmeväxlare)
Ånga värmde upp endast 16.200 l på morgonen, sen fimpades ångan.
Vasslen från ostmassan, värmer upp kallt vatten, det varmvatten värmer upp i sin
tur sen yst mjölken i mjölkpastören, och vattnet blev kallt igen, och åter igen värmdes
vattnet upp av vasslen.
Så det behövs inte någon ånga resten av dygnet.

Enkel matematik om ystmjölkens uppvärmningskostnad:
16.200 l x 7 dagar, = 113.400 l - 2.381,400 l = 2.268,000 l   2.268,000 l = Uppvärmningskostnad 0 Kr. 16.200 l x 21 ystn. = 340.400 l x 7 dagar = 2.381,400 l x 365 dagar 114.307,200 l
16.200 l x 365 dagar = 591.300 l - 114.307,200 l = 108.394,200 l
108.394,200 l = Uppvärmningskostnad 0 Kr. (1 År)
30 dagar = 6.804,000 l mjölk =   Uppvärmningskostnad 0 Kr.

Ystmjölk pastören från sidan.

Wedholmsventiler.

Mjölkpump från silo till ystmjölk pastören.  (Pumpar genom 2.381,400 l i veckan)
30 dagar:  9.525,600 l mjölk.

Ystningstank, - kolagetest av mjölken.

Mjölksilo motor rörverk.

Ysteri - Mjölksilogång.

Bufferttankar, färdig ostmassa.

Bufferttank, växel, rörverk.

Casomatic - Fyllning ostmassa, Herrgård.

Ysteri - Våg efter casomaticen .

Ysteri - Vågdisplay efter casomaticen.

Lockpåläggare.

Pressgrupp, ost på väg till pressning.

Ysteri - Lockupptagare & vändare.
Färdigpressad ost efter 8 timmar, på väg in till urslagningsgruppen.

Urslagningsgrupp, - Formupptagare & våg, urslagen ost.

Ysteri - Stämpelmaskin.

Ysteri - Ost i ställmaskinen, som ska skjutas in på stålställen.

Ysteri - Ställmaskin.

Ysteri - Traversen.

Ysteri bassänger, ställ nedsatt.

Palle felsöker i ostmassapumpen.

Palle felsöker i ostmassapumpen.

Svetsning av ost ställ

Service wedholmsventiler.

Ysteri - kontrollrum,   skärm till vänster vassletankar,  & 2 vassleseparatorer.
Längst bort skärmbild ystningstankar, 3 st.

Ysteri, Ysttank 1, Panel för start av fyllning av mjölk, m.m.

Ysteri - kontrollrum.   Skärmbild diskcentral ysteri, Disklinje 1 & 2.   Lut & syra tankar.

Ysteri - dator   COMPAQ DESKPRO   350MHz 128MB   Windows NT SP4.

Musen till   COMPAQ DESKPRO   350MHz 128MB   Windows NT SP4

Ysteri - dator   Internet + journaler.

Ysteri - kontrollrum   Bläckstråleskrivare + Matrisskrivare

Ysteri - kontrollrum   NETUPS backup batteri.   (Orginal bild)

Ysteri - kontrollrum   NETUPS backup batteri.
UPS-serie:   Ett ekonomiskt dataskydd vid strömavbrott,farliga strömspikar
och spänningsvariationer. Vid längre strömavbrott stänger den medföljande programvaran
automatiskt av datorn och skyddar din information. Nästan ljudlös då den drivs utan fläkt.

Ysteri delen, Casomatic.

Ysteri - Labb.   Datorskärm för dayrilaben.   Provtagningmaskin för mjölk vassle m.m.

Ysteri - Labb - kontor.

Ysteri - Labb provtallrikar.

Rivning av mejeriet, tankhall.

Rivning av mejeriet, tankhall.

Rivning av mejeriet, ingång mjölkbehandling.

Rivning av mejeriet, halvvägs.

Rivning av mejeriet, halvvägs.

Rivning av mejeriet,

Rivning av mejeriet.

Mjölksilorum.

Rör från silorummet.

Rivning av mejeriet, ingång mjölkbehandling.

Hissscakt.

Rivning av mejeriet fundament.

Kulvert nr: 1 Mjölkrör, tryckluft, ånga. diskledning & retur.

Kulvert nr: 1 Mjölkrör, tryckluft, ånga. diskledning & retur.   Kulverten går under gatan.

Kulvert nr: 1 Mjölkrör, tryckluft, ånga. diskledning & retur.

Kulvert nr: 2, övriga ledningar.

Kulvert nr: 2

Hissscakt.ARLA ÖLAND - Klicka på bilden nedan, för ny delsida » »
ARLA ÖLAND - YSTERI ARLA ÖLAND - YSTERI del 2 ARLA ÖLAND - Ostlager - grytan ARLA ÖLAND - Mjölkbehandling Ölandsmejerier - Historia ARLA Öland - Filmklipp
  Ysteri del 1. »   Ysteri del 2. »   Ostlager »   Mjölkbehandling »   Ölandsmejerier - Historia »   ARLA Öland - Filmklipp »

Sidans topp
Designat i HtmlEdit 5.0 - Sveriges bästa HTML-Editor!  
Designad av:    Bengt Olsson   Borgholm  ©