ARLA ÖLAND, Borgholm - Mjölkbehandlingen
ARLA ÖLAND - Klicka på bilden nedan, för ny delsida » »
ARLA ÖLAND - YSTERI ARLA ÖLAND - YSTERI del 2 ARLA ÖLAND - Ostlager - grytan ARLA ÖLAND - Mjölkbehandling Ölandsmejerier - Historia ARLA Öland - Filmklipp
  Ysteri del 1. »   Ysteri del 2. »   Ostlager »   Mjölkbehandling »   Ölandsmejerier - Historia »   ARLA Öland - Filmklipp »

ARLA FOOD ÖLAND - Mjölkbehandlingen, & Torrmjölken

Microsoft EDGE 
Google chrome

Mjölkbehandlingen, 2 mjölkseparatorer, Baktufugen längst bort.

Mjölkbehandlingen, 2 mjölkseparatorer, Baktufugen längst bort.

Mjölkbehandlingen, 1 mjölkseparatorer, & baktufugen.

Mjölkbehandlingen, Arbetsbrytare till mjölkseparatorerna.

Mjölk separator 1.

Tankhallen, mjölkpump från mjölkbil till silo.

Mjölkbehandlingen, mjölkseparator retur skottvatten.

Disk - Pastörer.

Mjölkbehandlingen MMS:en
- Maskinen justera automatisk fetthalten i mjölken till förhållandet av proteinet, i mjölken.
Ledningen räknar ut en kvot (Ett värde) beroende av årstid & Ostsort
OPERATÖREN knappar in värdet i MMS:en, kvoten idag blir 0.822
Fetthalten delat på proteinet:   Fetthalt:   2.83 - Proteinet 3.34
Matematik:   Ex.   2.83/3.34 = 0.834     Gränsvärden + - 20
Manuell provtagning blir 0.834 = Godkänt
Manuell provtagning var 60.000 l sker på dayrilaben,   se bild nedan.

Mjölkbehandlingen MMS:en - Närbild.

Mjölkbehandlingen - Datorn.

Dayrilaben - provtagningsmaskin för mjölk & vassle, = Fetthalt, proteinet och laktos.

Kontrollrum mjölkbehandling,   Avdelningschef:   Håkan Haak.

Mjölkbehandlingen panel, närbild.

Avdelningschef:   Håkan Haak ställer in instrument.

Kontrollrum mjölkbehandling, Panel strömstyrka (A), separator.

Avdelningschefen:   ARLA FOOD på GRAND HOTEL - Stockholm - Guldklockan.

Avdelningschefen:   på GRAND HOTEL - Stockholm.

Avdelningschefen:   på GRAND HOTEL står i baren.

Avdelningschefen:   Håkan haak   på GRAND HOTEL - Stockholm.,  Utdeling av GULD klockan.

Middagen på GRAND HOTEL - Stockholm.

GULD klocka   Bengt Olsson   GRAND HOTEL - Stockholm.

Pastör mjölkbehandling

Mjölkbehandlingen - Stora mjölkpastör.

Mjölkbehandlingen - pastör.

Disktankar mjölkbehandling .

Diskcentral mjölkbehandling.

Mjölkbehandlingen, Panel diskcentral.

Gräddtankar mjölkbehandling.

Disktankar mjölkbehandling.

Mjölkbehandlingen - avloppsbrunn.

Mjölkpumpar central från mjölksilo.

Mjölkpumpar central från mjölksilo, närbild.

Mjölkbehandlingen.

Mjölkbil i tankhallen - Borgholm.

Mjölkbil i tankhallen - Borgholm.

Utsikt från mjölksilo mjölkbehandling.

Utanför mjölkbehandlingen - gasoltrucken.

Branden 1988..
..ovanför mjölkbehandlingen, tryckluft, ställverk, el, utslaget, mjölkbehandlingen kunde återstartas dygnet efter, tack vare vägverket som leverade tryckluft, och sydkraft som leverade ställverk (Högspänning), montörer från sydkraft och ALFA LAVAL, och alla elektriker som fanns i Borgholm, jobbade dygnet runt för att koppla in den nya strömmen till mjölkbehandlingen, när väl strömmen slogs på till mjölkbehandlingen, så höll alla andan, som tur var gick allt väl. Mjölkbehandlingen var igång vid 23.00 tiden på söndagskvällen utan problem.

Personalstyrka under helgen:
ELAJO elektriker: c.:a 25st. arbetstid: c:a 28 - 40 timmar utan sömn.
Alfa laval montörer: 4st. 12tim.
Sydkraft: 3st. 24tim.
Vägverket: 2st. 8tim
Övrig personal: 24 tim.

Branden 30 Maj 1988.
Dagen efter, branden 1988

En månad senare..   bilden tagen från marknadsplatsen.

Branden 1988, brandslangar bakom tankhallen.
Dagen efter, branden 1988.
Mejeriet brinner 1988.

Högteknologiskt torrmjölks anläggning.

Industatorn - panel.

Industatorn - panel.

Industa torn - dörr.

Industatorn - botten.

Pulversäckar.

Säckning, pulversäckar.

Syr pulversäckar.

Torrmjölken - Skärmbild industare - JON bytare.

Torrmjölken - Kontrollrum.

Torrmjölken process lokal.

Torrmjölken process lokal, tankar.

OP - Panel jonbytare

Process tank Jon - bytare.

Jonbytare tank & Katjon.

Labbet torrmjölken.

Torrmjölken lunchrum.

Övriga bilder på mejeriet.

Utlämmningen.

Utlämmningen.

Utlämmnigen.

ARLA ÖLAND - Borgholm - Kontoret ingång.

ARLA ÖLAND - receptionen - Lotta.


ARLA ÖLAND - Klicka på bilden nedan, för ny delsida » »
ARLA ÖLAND - YSTERI ARLA ÖLAND - YSTERI del 2 ARLA ÖLAND - Ostlager - grytan ARLA ÖLAND - Mjölkbehandling Ölandsmejerier - Historia ARLA Öland - Filmklipp
  Ysteri del 1. »   Ysteri del 2. »   Ostlager »   Mjölkbehandling »   Ölandsmejerier - Historia »   ARLA Öland - Filmklipp »

Uppdaterad:   


Sidans topp
Designat i HtmlEdit 5.0 - Sveriges bästa HTML-Editor!  
Designad av:    Bengt Olsson   Borgholm