Ölandsmejerier - Historia
ARLA ÖLAND - Klicka på bilden nedan, för ny delsida » »
ARLA ÖLAND - YSTERI ARLA ÖLAND - YSTERI del 2 ARLA ÖLAND - Ostlager - grytan ARLA ÖLAND - Mjölkbehandling Ölandsmejerier - Historia ARLA Öland - Filmklipp
  Ysteri del 1. »   Ysteri del 2. »   Ostlager »   Mjölkbehandling »   Ölandsmejerier - Historia »   ARLA Öland - Filmklipp »

Ölandsmejerier - Historia

Microsoft EDGE 
Google chrome

Energicentral och mjölkpulverfabrik färdig 1966.

Mjölktransport - storgatan, Borgholm på 30-talet

Ysteriet & Torrmjölkens grundare   (Ej Casomatic, ysttankar, pressgrupp)
» Klicka här för större & bättre bild.. (749 KB) » »

Intransport mjölkbil, med mjölkkrukor, på 50-60-talet

Första tankbilen 1968
Tankhämtningen helt genomförd den 1 Juli 1974,då 825 leverantörer har tank samt ett antal mjölkkylare som betjänas av sex tankbilar, vilka under under året gått en sträcka motsvarande elva varv runt jorden. Någon hyra för gårdstankarna skall ej debiteras i fortsättningen.

Mjölkbil på storgatan på 80-talet.

Första persondatorn på mejeriet. Registring på B-80 maskin.

Ölandsmejerier - kontoret 1957.

Mjölksilo vid köpmangatan, siloutrymme 355.0000 l.   klar 1963.

Mejeriets första ystningstank, från 60-talet.

Löksmörproblemet tid är slut, avluftaren inmonterad 1965.

Tankhallen klar 1975.

Mejeriet vid köpmangatan på 40-talet.

Mejeriet 1940

Borgholms 1:a mejeri på Tullgatan   (AB Borgholms mejeri)   1885 - 1939.

Borgholms 1:a mejeri på Tullgatan   (AB Borgholms mejeri)   1885 - 1939.

Borgholms 1:a mejeri, mjölkrukor på väg in i mejeriet, år 1900.

Mjölkbehandlingen - Borgholms 1:a mejeri.

Aktie bolaget Borgholms mejeri.

1:a protokollet när,   AB Borgholms mejeri grundades.

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år.

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

Urklipp från boken:   Öländsk mejerihantering 100 år

ARLA ÖLAND - Borgholm 2015    Tankhallen.

ARLA ÖLAND - Borgholm 2015.    Fundamenten är kvar och mjölksilorum,   den lilla bilden visar mjölksilorummet inuti.

» Klicka här för stor bild.. (395 KB) » »

ARLA ÖLAND - Borgholm 2017    Fundamenten och mjölksilorum.

ARLA ÖLAND - Borgholm 2017    Fundamenten och mjölksilorum.

ARLA ÖLAND - Borgholm 2017    Fundamenten och mjölksilorum.

ARLA ÖLAND - Borgholm 2017    Fundamenten och mjölksilorum.

ARLA ÖLAND - Borgholm 2017    Fundamenten & konsumtionsavdelningen.

ARLA ÖLAND - Borgholm 2015    Ostlager torrmjölkslager.

Mjölkpulverfabriken tillbyggnad 1983

Ölandsmejerier välkommnar kungen & Silvia till Ölandsmejerier, ysteriet.

Kungaparet hälsar på styrlesen - Ölandsmejerier.

Ölandsmejerier överlämmnar gåva till kungen, efter invigningen.

Färg foto.

Kungen inviger nya ysteriet,   Borgholm, Pressrummet.

Kungen inviger nya ysteriet Borgholm - 1976 - Ystbryggan.
Till höger på bild, rör för vassleavtappning.

Kungen inviger nya ysteriet Borgholm - 1976 - Framför ystningstankar.
Wedholmstankar på 12.000 l, med lodrätta axlar, med armar och knivar.   Idrift 1976 till nov. 1985.
Skrotningen påbörjades juni 1985,  1:a alfa laval tank monterades sept. 1985,   sen nr. 2 och nr.3.

Kungen inviger nya ysteriet,   Borgholm - Skärmaskinen, ysteri.

Silvia på färskostlagret.

Kungen på ostlagret.

Celebert besök i Borgholm..
USA:s Sverige-ambassadör Franklin Forsberg med fru,
är på besök i Borgholm, enbart för se mejeriet i Borgholm.

Lars Erik Larsson förklarar de olika ostarnas fördelar för ambassadörparet.

Världens mest begåvade folkslag är på besök i sverige:
En grupp ingenjörer reser från Indien, för att se super-mejeriet i Borgholm, Öland.

Ölandsmejerier - sista smörkärnan.

Ölandsmejerier - smörbitmaskinen

Ölandsmejerier - smörbitmaskinen.

Ölandsmejerier - disk av smörvagn.

Nykärnat smör.

Konsumtionsmjölksavdelning - Borgholm 1980

Ölandsmejerier sponsrar sim-stjärnan

Mjölkbilar i kö till tankhallen.ARLA ÖLAND - Klicka på bilden nedan, för ny delsida » »
ARLA ÖLAND - YSTERI ARLA ÖLAND - YSTERI del 2 ARLA ÖLAND - Ostlager - grytan ARLA ÖLAND - Mjölkbehandling Ölandsmejerier - Historia ARLA Öland - Filmklipp
  Ysteri del 1. »   Ysteri del 2. »   Ostlager »   Mjölkbehandling »   Ölandsmejerier - Historia »   ARLA Öland - Filmklipp »

Uppdaterad:   


Sidans topp
Designat i HtmlEdit 5.0 - Sveriges bästa HTML-Editor!  
Designad av:    Bengt Olsson   Borgholm  ©