IFK Borgholm veteraner löparklubb - Samtliga träningsrundor
Löparklubbens samtliga träningsrundor


Träningsrundor 2012-13

Tips!! Tryck CTRL + F & skriv ex. GREBY


MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                             TID: KM:  TID: 

JAN 01 1  Nyårsloppet              IFK 13.15 24.0 Km 2.18,28
(Mellantider: 6.3 Km 0,34,52, 12.4 Km 1.10,24, 17.4 Km 1.39,49)
JAN 04 2  Cykelst.BlårR.Bil.P,Rosenf.(Storm)  IFK 17.00 6.3 Km 0.43,43
JAN 07 3  Kolon-åsen-Alv(11.18/21.27/29.45/49.21)-  13.30 12.0 Km 1.01,03  
JAN 09 4  Runt kolstad.(End.C.st)(24.43/35.19) IFK 17.00 10.8 Km 0.54,14
JAN 11 5  Runt kolstad.(End.C.st)        IFK 17.00 10.8 Km 0.56,23 
JAN 18 6  Runt kolstad.(End.C.st)(24.49/35.39) IFK 17.00 10.8 Km 0.55,56 
JAN 21 7  Kolon-åsen-Alv(11.05/20.49/29.45/49.31)-  13.00 12.0 Km 1.01,22  
JAN 23 8  Runt kolstad.(End.C.st)(snö,is)    IFK 17.00 10.8 Km 0.59,29
JAN 26 9  RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.  -  16.30 6.7 Km 0.37,48 
JAN 29 10 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  11.50 10.8 Km 0.56,38 
JAN 30 11 RosenF.ÅkerH.Hamn.-SandG.TallG.    -  16.55 5.2 Km 0.31,26 
FEB 04 12 Runt kolstad.(Snö,Halt.-8(St.Mål.Vat.T)-  14.40 10.8 Km 0.56,33 
FEB 06 13 Runt kolstad.(Snö,Halt.-8(St.Mål.Vat.T)-  17.10 10.8 Km 0.56,58
FEB 09 14 Runt kolstad.(Snö,is.-4(St.Mål.Vat.T.) -  16.20 10.8 Km 0.56,26
FEB 12 15 Runt kolstad.(Snö,is.+0(St.Mål.Vat.T.) -  14.30 10.8 Km 0.57,35
FEB 18 16 Runt kolstad.(Snö,is.+1(St.Mål.Vat.T.) -  10.30 10.8 Km 0.56,49
FEB 19 17* Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG-  14.15 8.3 Km 0.43,09
FEB 22 18 Cykelst.BlårV.Bil.P,Rosenf.      IFK 17.00 6.3 Km 0.37,02
FEB 26 19 Kolon-åsen-Alv(11.19/21.21/30.03/49.59)-  14.30 12.0 Km 1.03,44
FEB 27 20 *Runt kolstad.(Torrt. +3(St.Mål.Vat.T.) -  15.50 10.8 Km 0.53,56  
FEB 29 21 Runt kolstad.(Torrt. +6(St.Mål.Vat.T.) -  17.00 10.8 Km 0.54,13  
MAR 04 22 KaffeT.H.back.slottet.GardTr.Åkerh.  -  11.50 4.3 Km 0.29,33
MAR 06 23 Runt kolstad.(Torrt. +1(St.Mål.Vat.T.) -  16.00 10.8 Km 0.52,14
MAR 11 24 Runt kolstad.(Torrt. +5(St.Mål.Vat.T.) -  12.50 10.8 Km 0.56,01  
MAR 19 25 Runt kolstad(Gamla)(Bls)(St.Mål.Vat.T.)-  16.55 11.3 Km 0.59,39  
MAR 22 26 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.    -  14.50 13.5 Km - - -
MAR 28 27 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -  16.30 14.8 Km 1.19,55
MAR 30 28 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -  16.30 14.8 Km 1.15,14
APR 03 29 RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.  -  16.30 6.7 Km 0.36,12 
APR 04 30 RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.  -  16.00 6.7 Km 0.39,46
APR 07 31 Runt kolstad.(Blåst. -1(St.Mål.Vat.T.) -  14.05 10.8 Km 0.57,37
APR 10 32 Runt kolstad.(+5/regn(St.Mål.Vat.T.)  -  16.20 10.8 Km 0.56,13
APR 11 33 *KaffeT.B.Slut.- GardeRobsTr.3ggr.BokSk.-  17.00 3.9 Km 0.38,34
APR 16 34 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -  16.55 14.8 Km 1.15,01
APR 18 35 KaffeT.B.Slut.- GardeRobsTr.6ggr.BokSk.-  16.55 4.3 Km 0.51,23
APR 20 36 Runt kolstad.(+5/----(St.Mål.Vat.T.)  -  17.00 10.8 Km 0.52,53
APR 24 37 Runt kolstad.(+13/----(St.Mål.Vat.T.) -  17.00 10.8 Km 0.53,26
MAJ 02 38 Kolon-åsen-Alv(10.27/19.57/28.19/48.31)-  16.45 12.0 Km 1.01,48  
MAJ 05 .. Cykling - K.stafett(Punka, Algutsrum) IFK 10.00 50.0 Km - - -
MAJ 07 39 Kolon-åsen-Alv(10.58/20.27/28.34/46.41)-  16.30 12.0 Km 0.59,11
MAJ 10 40 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -  16.30 14.8 Km 1.15,16  
MAJ 11 41 *Kolonin-åsen-Alvaret.................. -  16.30 12.0 Km 1.02,48
MAJ 15 42 Kolonin-LandsVägen.-Bommen-ÅkerHagen.. -  16.30 11.6 Km 0.56,26
MAJ 16 43 *Kolonin-LandsVägen.-Bommen-ÅkerHagen.. -  16.20 11.6 Km 0.58,54
MAJ 22 44 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-LandsV-Alvar-  16.45 14.4 Km 1.19,35  
MAJ 31 45 BorgH.Atoff.V.LandsV.Grisstigen.(Bröt) -  16.30 9.7 Km - - -
JUN 18 46 RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.  -  16.45 6.7 Km 0.40,37
JUN 25 47 RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.  -  16.30 6.7 Km - - -
JUL 03 48 Runt kolstad.(+25/(St.Mål.Vat.T.)   -  16.15 10.8 Km 0.59,27
JUL 05 49 Runt kolstad.(+17/(Start/Mål.Vatten.T.)-  17.10 10.8 Km 0.55,01
JUL 11 50 Runt kolstad.(+12/Regn(Start/Mål.Vat.T)-  12.45 10.8 Km 1.24,56
JUL 13 51 Kolstad-Berget-Köp.-CykelSt.FuruH.GunT.-  18.30 6.8 Km 0.42,35
JUL 15 52 VICTORIALOPPET 2012 (mkm)(Plac.351)  -  19.30 9.0 km 0.43,56
AUG 07 53 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG-  17.20 8.2 Km 0.44,28
AUG 14 54 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG-  16.50 8.2 Km 0.48,36
AUG 19 .. Cykling, Lindby 2x,Start/Mål, grinden -  12.00 48.0 Km 2.26,34
AUG 25 .. Cykl.Fr.Brandst.-Föra-->SONJA CAMPING IFK 14.15 47.2 Km 1,59,48
AUG 28 55 RosenF.ÅkerH.Hamn,SandG.TallG.NyD.Q8. -  16.00 5.9 Km 0.39,47
SEP 01 56 KaffeT.trappan,GarderobsTr.Boksk.   -  13.50 3,3 Km - - - 
SEP 04 57 RosenF.ÅkerH.BEAB.BadhG.StorG.Q8.   -  18.00 3.2 KM 0.24,44
SEP 13 58 RosenF.ÅkerH.Hamn.C.st.Bl&arR.FuruH.  -  17.15 6.7 Km 0.36,07
SEP 17 59 TallG.SandG.Cykelst.slut.Köp.Berg.-Kol.-  16.45 8.2 Km 0.45,12
SEP 23 60 Runt kolstad.(+12/----(St.Mål.Vat.T.) -  13.50 10.8 Km 0.59,48
SEP 25 61 Runt kolstad.(+9/-----(St.Mål.Vat.T.) -  13.30 10.8 Km 0.56,45
SEP 27 62 RosenF.Bom.ÅkerH.Hamn.SandG.Brandst.  -  15.30 4.8 Km 0.34,23
OKT 04 63 Runt kolstad.(+7/Regn.(St.Mål.Vat.T.) -  13.30 10.8 Km 1.03,14
OKT 06 64 HELLAS GÅRDEN (Gula slingan)     IFK 15.00 5.0 Km 0.29,26
OKT 10 65 Kolonin-åsen-Alvaret. +7        -  17.15 12.0 Km 1.04,54
OKT 13 66 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+6)  -  13.50 13.5 Km 1.13,19 
OKT 20 67 Kolonin-åsen-Alvaret. +12       IFK 13.00 12.0 Km 1.06,58
OKT 29 68 Runt kolstad.(-3/Blåst)(St.Mål.Vat.T.) -  16.00 10.8 Km 1.00,48
OKT 31 69 Runt kolstad.(+5/Blåst)(St.Mål.Vat.T.) -  16.10 10.8 Km 0.58,36
NOV 04 70 Runt kolstad.(+5/)*****(St.Mål.Vat.T.) -  15.10 10.8 Km 0.56,30
NOV 07 71 Runt kolstad.(+3/)*****(St.Mål.Vat.T.) -  17.05 10.8 Km 0.56,58
NOV 11 72 Runt kolstad.(Klassiska)(St.Mål.Vat.T.)-  13.55 11.3 Km 1.00,38
NOV 14 73 Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK 17.00 10,8 Km 0.55,43
NOV 19 74 Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK 17.00 10,8 Km 0.56,47
NOV 21 75 Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK 17.00 10,8 Km 0.57,22
NOV 24 76 Runt kolstad.(+5/)*****(St.Mål.Vat.T.) -  13.55 10.8 Km 0.57,54
NOV 26 77 Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK 17.00 10,8 Km 0.58,44
NOV 28 78 Runt kolstad.(25,19/36,29)End.Cykelst.IFK 17.00 10,8 Km 0.57,04
DEC 02 79 Kolstad-B.get-cykelst.Slut.SandG.TallG(SnÖ)15.00 8.2 Km 0.48,59
DEC 03 80* Runt kolstad.(25,14/35,51)(Snö,halt,-6)IFK 17.00 10,8 Km 0.56,29
DEC 07 81 Kolstad-B.get-cykelst.Slut.SandG.TallG(SnÖ)16.10 8.2 Km 0.47,14
DEC 08 82* Runt kolstad.(27,24/37,12)(Snö,halt,-6)IFK 14.00 10,8 Km 0.58,55
DEC 12 83 Runt kolstad.(?????/?????)(Snö,halt,-6) - 17.00 10,8 Km 0.59,07
DEC 16 84 Runt kolstad.(+3/(Is,slask(St.Mål.Vat.T.- 15.30 10.8 Km 1.02,05
DEC 17 85* Runt kolstad.(+1/(Is,halt(St.Mål.Vat.T.)- 17.00 10.8 Km 0.59,07
DEC 19 86 CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(Snö,is,-1) IFK(31,23) 11,6 Km 1.03,27
DEC 23 87 CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(Snö,is,-3)(31,43)   11,6 Km 1.02,03
DEC 25 88 CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(vatten,-0)(29,56)   11,6 Km 1.01,53
DEC 27 89 BlåR.Klinta.Byn,K.alle.Kolst.Ros.ÅkerH.(+2)16.30 14.3 Km 1.23,07
DEC 29 90 Q8,Tunneln,KaffeT,vänder,tunneln,BilP.(+2) 15.30 3.7 Km 0.29,43


 

Rekord för året
Klubbrekord


Marathon.se

Marathon.se                                    TOTALT:   C:A   90,3 MilTräningsrundor 2013


MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                             TID: KM:  TID: 


JAN 01 1 Nyårsloppet(GPS=23.920 m)(Torrt +5)  IFK 13.15 24.0 Km 2.20,48
(Mellantider: 6.3 Km 0,35,04, 12.4 Km 1.10,09, 17.4 Km 1.40,11)
JAN 04 2 BlåR.Klinta.Byn,K.alle.Kolst.Ros.ÅkerH.(+4)16.40 14.3 Km 1.18,39
JAN 08 3 Grind,Hamn,Cykelst.vänder.         16.50 8.0 Km - - -
JAN 09 4 Runt kolstad.(Start.Mål/Idrottsplats.)IFK 17.00 10,8 Km 0.58,26 
JAN 14 5 Runt kolstad.(Snö,is,-2 - 30cm.)   IFK 17.00 10,8 Km 0.59,22 
JAN 16 6 Cykels.Furuh,NyDala,RosenF.(Snö,is,-6)IFK 17.00 6,8 Km 0.38,47
JAN 21 7 Runt kolstad.(Ny,snö,drafs,-3 blåst ) IFK 17.00 10,8 Km 1.00,21 
JAN 30 6 Cykels.Furuh,NyDala,RosenF.(+2)    IFK 17.00 6,8 Km 0.38,41
FEB 04 7 Grind,Hamn,Cykelst.vänder.      IFK 17.00 8.0 Km - - -
FEB 09 8 CykelS.Klinta.(Vita Stenar)(snö,-2  )IFK 14.00 11,5 Km - - -
FEB 11 9 Grind,Hamn,Cykelst.vänder.      IFK 17.00 8.0 Km - - -
FEB 13 10 Cykelst.slut.vänder.Nydala,RosenF.  IFK 17.00 9.8 Km - - -
FEB 23 11 RosenF.Åkerh.Hamn.Tunneln,ICA,Q8    -  14.30 4.9 Km - - -
FEB 25 12 Runt kolstad.(Snö,is,+0,slask)    IFK 17.00 10,8 Km 1.03,22  
FEB 27 13 Runt kolstad.(Snö,is,+0,slask)    IFK 17.00 10,8 Km 1.02,02  
MAR 02 14 BorgeH.LandsV.Tunneln(Snö,alvaret)  IFK 14.00 9.2 KM - - -
MAR 04 13 Runt kolstad.(Torrt,-1,)(0.56,12)   IFK 17.00 10,8 Km 0.58,42
MAR 06 14 CykelSt.FuruH.Nydala.RosenF.     IFK 17.00 6.8 Km - - -
MAR 09 15 RosenF.ÅkerH.KlubbH.Sjöb.Köp.kolstad  -  13.45 11.4 Km - - -
MAR 11 16 RosenF.ÅkerH.KlubbH.SandG.TallG.    -  17.15 4.7 Km - - -
MAR 13 17 Runt kolstad.(-1,)(0.24,57/36.18)   IFK 17.00 10,8 Km 0.57,26
MAR 15 18 B.tunnan-cykelSt.slut-vänder-B.tunnan IFK 18.00 6.1 Km - - -
MAR 22 19 RosenF.ÅkerH.TullG.MarkG.StorG.-Q8   -  18.10 3.7 Km - - -
MAR 23 20 RosenF.ÅkerH.Hamn,-FuruH.LandsV.GunT. -  14.45 6.7 Km - - - 
MAR 25 21 Cykelst.slut.Nydala.Guntorp.Q8.Tunnel.IFK 17.30 9.6 Km 0.56,15
MAR 27 22 Runt kolstad.(-0,)(0.25,31/36.59)   IFK 17.00 10,8 Km 0.57,54 
MAR 30 23 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  13.15 6.7 Km 0.37,45
APR 01 24 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  14.05 6.7 Km 0.39,49
APR 03 25 Runt kolstad.(+3,)(25,39/37.23)    IFK 17.00 10,8 Km 0.58,57 
APR 06 26 ÅkerH.Slottet.BorgeH.LandsV.ÅkerH.  IFK 14.00 9.9 Km 0.55,18
APR 08 27 Runt kolstad.(+5,)(25,31/36.23)    IFK 17.00 10,8 Km 0.56,46   
APR 10 28 Runt kolstad.(+5,)(26,43/39.23)    IFK 17.00 10,8 Km 1.04,24   
APR 15 29 CykelSt.FuruH.Nydala.RosenF.(+9/54,43)IFK 17.00 6.7 Km 0.38,39
APR 17 30 Grind,Hamn,Cykelst.vänder.      IFK 17.00 8.0 Km - - - 
APR 22 31 KaffeT.Back.BorgeH.kostigen,H.Backen IFK 17.00 8.6 Km - - -
APR 24 32 Kolonin-åsen-alvaret.(Skoskav,nya skorIFK 17.00 12.0 Km 1.12,21
APR 28 .. Cykl.Linby 24Km +9Km, Köping,Kolstad, -  15.00 33.0 Km(1.04,23)
MAJ 02 33 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  18.10 6.7 Km 0.40,18
MAJ 05 .. Cykl.Linby 24Km +9Km, Köping,Kolstad, -  16.00 33.0 Km(1.04,11)
MAJ 14 34 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  16.45 6.7 Km - - -
MAJ 20 35 Runt kolstad.(+12)(St.Mål.Vatt.Tornet) -  18.20 10.8 Km 0.59,21 
MAJ 23 36 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  17.45 6.7 Km 0.39,59
MAJ 27 37 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  18.20 6.7 Km 0.39,34
MAJ 30 38 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.    -  17.30 13.4 Km 1.32,37
JUN 09 39 Runt kolstad.(+19)(St.Mål.Vatt.Tornet) -  16.30 10.8 Km - - -
JUN 10 *40 Runt kolstad.(+14)(St.Mål.Vatt.Tornet) -  17.00 10.8 Km 1.01,50  
JUN 12 41 Kolon.-Skogen-Strandt.byn.-åsen-Alvar. -  16.45 14.8 Km - - -
JUN 17 42 Kolonin-åsen-alvaret.(+20/Start kall.)IFK 17.00 12.0 Km 1.10,38
JUN 24 43 Kolonin-åsen-alvaret.         IFK 17.00 12.0 Km 1.25,51
JUN 26 44 RosenF.ÅkerH.Hamn.BussSt.SandG.TallG. -  17.20 5.2 Km 0.35,21
JUL 01 45 Runt kolstad.(+14(St.Mål.Vat.T)    -  16.40 10.8 Km 0.59,42
JUL 04 46 RosenF.ÅkerH.Hamn.BussSt.SandG.TallG. -  17.00 5.2 Km 0.39,41
JUL 11 47 Runt kolstad.(+11(St.Mål.Vat.T)    -  16.40 10.8 Km 1.04,54
JUL 15 48 VICTORIALOPPET             -  19.00 9.0 Km 0.46,21
AUG 20 49 Kolstad-Berget-CykelSt.SandG.TallG.  -  16.50 8,3 Km 0.48,18 
AUG 25 50 Mens-Alvaret-Rond-Böda sand(Bommar)  IFK 16.00 11.1 Km 1.01,47
SEP 05 51 RosenF.ÅkerH.Hamn.Cykels.FuruH.Rond  -  16.40 6.7 Km 0.41,15
SEP 22 52 RosneF.ÅkerH.Hamn,sibirisk.FuruH.   -  13.50 7.8 Km 0.48,23
SEP 30 53 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  16.45 10.8 Km 0.59,54
OKT 03 54 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  16.40 10.8 Km 0.58,26 
OKT 08 55 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  15.50 10.8 Km 1.08,33
OKT 12 56 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+12) -  12.30 13.5 Km 1.15,40 
OKT 16 57 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+9)  -  13.40 13.5 Km 1.15,01  
OKT 19 57 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.(+4) IFK 14.30 13.5 Km 1.19,12  
OKT 21 58 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  16.40 10.8 Km 1.01,21
OKT 23 59 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  15.10 10.8 Km 1.05,41
NOV 03 60 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  12.20 10.8 Km 0.59,33
NOV 06 61 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  17.20 10.8 Km 0.57,11
NOV 08 62 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Sandg.TallG.    -  17.10 5.1 Km 0.33,19
NOV 09 63 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Korgimp.TallG.   -  14.15 5.3 Km 0.34,47
NOV 14 64 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond.  -  17.15 6.6 Km 0.43,45
NOV 21 65 RonseF.Hamn.Sand.Tunneln.TallG.    -  16.40 5.4 Km 0.38,56
NOV 27 66 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  16.40 10.8 Km 1.00,30
DEC 03 67 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Sandg.TallG.    -  17.20 5.1 Km 0.37,45
DEC 08 68 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond.  -  12.20 6.6 Km 0.40,39
DEC 12 69 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  14.50 10.8 Km 1.07,34
DEC 14 70 Rondellen-Gravröset-dovre- Bilpr.   -  14.30 2.3 Km 0.28,56
DEC 20 71 RosenF.-ÅkerH.Hamn.Sandg.TallG.    -  17.10 5.1 Km - - -
DEC 24 72 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  12.40 10.8 Km 1.00,21
DEC 26 73 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vat.T. -  15.30 10.8 Km 0.59,04
DEC 28 74 RosenF.ÅkerH.GardeRtr.Höjden,KungsgB. -  16.00 3.3 Km - - -

 Träningsrundor 2014


MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                             TID: KM:  TID: 

JAN 03 1 RosenF.ÅkerH.Hamnen.SandG.TallG.    -  15.30 5.1 Km 0.34,57
JAN 06 2 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T. -  13.50 10.8 Km 1.00,29
JAN 08 3 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.    -  13.30 13.3 Km 1.17,07 
JAN 11 4 KaffeT,BorgeH.kostigen-alvaret,H.Back. -  14.00 8.4 Km 0.54,56
JAN 18 5 KaffeT,BorgeH.kostigen-alvaret,H.Back. -  10.40 8.4 Km - - -
JAN 26 6 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.  -  13.13 4.9 Km - - -
FEB 01 7 Q8-Tunneln.ÅkerH.Hamn.SandG.Tallgatan -  13.50 4.6 Km 0.33,46
FEB 09 8 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T. -  14.10 10.8 Km 1.04,17
FEB 12 9 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.Tunneln,Tallg. -  14.40 5.2 Km - - -
FEB 16 10 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.  -  13.30 4.9 Km 0.31,12
FEB 20 11 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  15.15 10.8 Km 1.03,45
FEB 23 12 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  12.00 10.8 Km 1.07,15
FEB 27 13 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  17.00 10.8 Km 0.57,09
MAR 01 14 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  13.00 10.8 Km 1.02,54
MAR 03 15 RosenF.ÅkerH.Klubbh.Hamn-Furh.Rondell   16.40 6.7 Km 0.41,34
MAR 05 16 BorgH.kost.H.Backen,GarderobsTr.6ggr -  13.30 9.4 Km 1.43,23
MAR 07 17 Tunnan,köping,kolst.Sandg.-Tunnan   -  15.45 9.7 Km 1.00,34
MAR 09 18 RosenF.KungTr.Netto,MarkG.      -  15.00 2.0 Km - - - 
MAR 11 19 RosenF.Åkerh.hamn-Sandg.Tallg.    -  16.50 5.2 Km - - -
MAR 13 20 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond. -  17.10 6.6 Km 0.40,17 
MAR 16 21 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  12.30 10.8 Km - - -
MAR 17 *17 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  17.05 10.8 Km 1.00,00
MAR 19 18 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  16.55 10.8 Km 1.02,15
MAR 22 19 Lindy(Nyårsloppet)36.57/1.12,46/1.43,23  11.50 24.0 Km 2.30,57
MAR 26 20 Kafft.Borgeh.kostigen,slottet       14.00 8.3 Km - - -
MAR 29 21 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.    15.15 4.9 Km - - -
MAR 30 22 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  10.45 10.8 Km - - -
MAR 31 23 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.    16.30 4.9 Km - - -
APR 02 24 Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  17.00 10.8 Km 0.59,15
APR 05 25 RosenF.Hamn.Sandg.Cykelst.FurH.Rond. -  10.30 6.6 Km - - -
APR 06 26 RosenF.ÅkerH.Hamn.SandG.-Tallgatan.  -  15.15 4.9 Km - -
APR 08 27 ÅkerH.Garder.Tr.Alvaret, kungsgB.   -  17.19 2.8 Km - - -
APR 12 28 BorgeH.kostigen.H.Backen         14.45 8.3 Km - - -
APR 15 29 RosenF.ÅkerH.BadhusG.MarkG.q8       17.00 3.9 Km - - -
AUG 29 32 Runt kolstad                   10,8 Km - - -
AUG 27 ** Cykling Lindby+Klinta              3.4 Km - - -
AUG 25 ** Cykling Lindby                  24.0 Km - - -
AUG 22 33 ??????????????                  5.5 Km - - -
AUG 20 34 Kolstad-vänder                  2.0 Km - - -
SEP 06 35 Skäftekärr Böda sand               5.8 Km 42,09
SEP 09 36 RosenF-Kungstrg.slottsk.hamnsandG. FurH.     6.5 Km - - -
SEP 14 ** Cykling Lindby-Köping-kolstad(24Km 1.01,35)   35.0 Km - - -
OKT 07   Rondell.dovre,sjöst.Mejeriet,netto,Tallg.    4,9 Km 0.33,12
NOV 04 ? Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  17.00  10.8 Km 1.07,13
NOV 06  Rosenf.ÅkerH.Hamn.FuruH.rondellen     16.50  6.2 Km - - -
NOV 09  RosenF.ÅkerH.Mej.folkan-Tallg.      15.00  4.2 KM - - -
NOV 11  Runt kolstad.(End.C.st)(St.Mål.Vatt.T.-  17.00 10.8 Km 1.16,27
NOV 19 ? Cykelst.vänder,köpingsv.Cykels.      16.45 8. 0 Km 0.50,08

  
Träningrundor 1995 - 2013 nedan » »           c:a 1450 st.

Sidans topp


Träningsrundor 1995

MÅN.DAT.NR:      RUNDA:         MED: START/ Antal/  Total/
                           TID: Km:   Tid:  

JAN 04  1 Runt kolstad             -   -  12.0 Km  1.00,35 
JAN 07  2 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.   IFK  -  13.5 Km  1.14,00
JAN 14  3 kolonin-åsen-alvaret.        IFK  -  12.0 Km  1.05,24
JAN 16  4 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH   IFK 18.15 14.3 Km  1.08,18
JAN 23  5 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.57,27  
JAN 25  6 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.57,35  
JAN 29  7 Runt kolstad             -   -  12.0 Km  0.57,30
FEB 01  8 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.55,00  
FEB 06  9 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.57,30 
FEB 08 10 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.55,40
FEB 12 11 kolonin-åsen-alvaret.        IFK  -  12.0 Km  1.07,00
FEB 18 12 kolonin-åsen-alvaret.        IFK  -  12.0 Km  1.07,24
FEB 20 13 Refugen lundegård           -   -  15.4 Km  1.18,30
FEB 22 14 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.57,16
FEB 26 15 Runt kolstad             -   -  12.0 Km  1.07,09
MAR 04 16 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.01,27
MAR 08 17 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.55,02
MAR 15 18 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.55,30
MAR 16 19   -                -   -   -    0.37,56
MAR 18 20 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 14.00 12.0 Km  1.03,20
MAR 20 21 Kolstad-Berget-CykelSt.SandG.TallG.  -   -  8,3 Km  0.47,00
MAR 24 22 Runt kolstad             -   -  12.0 Km  0.55,04
MAR 25 23 Kolonin-kvarnen-LandsV.       IFK 14.00 13.4 Km  1.13,06
MAR 27 24 2 varv Slottsskogen.         IFK  -  8,0 Km  0.35,00
MAR 31 25 Runt kolstad             -   -  12.0 Km  0.55,13
APR 03 26 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 14.00 12.0 Km  1.04,14
APR 05 27 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.01,13  
APR 06 28*     -              -   -  8.0 Km  0.40,00
APR 08 29 3 varv slottskogen          IFK  -  12.0 Km  0.48,18
APR 10 30 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  0.59,31
APR 12 31 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  0.58,22
APR 17 32 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.02,50
APR 19 33 IFK - KM Terräng (Plac. 3)(Sen.1)  IFK  -  4.0 Km  0.16,09
APR 22 34 Klinta-Mejeriet-Guntorp.       -   -  10.0 Km  0.48,05
MAJ 01 35 Refugen-Lundegård.          -   -  15,4 Km  1.12,59
MAJ 03 36 TESTLOPP               IFK    6.2 Km  0.25,29
MAJ 05 37 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG.. -  8.3 KM  0.49,30
MAJ 08 38 Kolonin-åsen-alvaret.        IFK  -  12.0 Km  1.00,09
MAJ 13 39 GÖTEBORGSVARVET                 21.1 Km  1.40,55
MAJ 17 40 2 varv slottskogen          IFK  -   -    0.30,27
MAJ 23 41 "  "   "             -   -   -    0.30,05
MAJ 24 42 kolonin-åsen-alvaret.        IFK  -  12.0 Km  0.59,59
MAJ 26 43 2*1750 m på 8.10 & 6.47 Min.     -   -       0.14,57
MAJ 27 44 BORGHOLMSSTAFETTEN               3.050 m  0.11,15
JUN 03 45 kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.   IFK  -  13.5 Km  1.10,39
JUN 05 46 Slottet-kolonin-LandsV.RosenF.    -   -   -    1.02,11
JUN 12 47 Slottet-Kolonin-Idr.Plats.-Guntorp.  -   -   -    1.15,00
JUN 14 48 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.02,31
JUN 17 49 Kolstad-Köping-Klinta-Guntorp.    -   -   -    0.48,06
JUN 19 50 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  0.59,25
JUN 21 51 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.00,53
JUN 24 52 Kolstad-Berget-Guntorp.        -   -   -    0.29,40
JUN 25 53 Slottet-Kolonin-LandsV.-RosenF.    -   -   -    1.00,34
JUN 26 54 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.01,45
JUL 05 55 Slottet.Kolonin-LandsV.-RosenF.    -   -   -    1.07,12
JUL 08 56 Slottet.Kolonin-LandsV.-RosenF.-Runt BilP. -   -    1.13,14
JUL 09 57 Slottet.-KaffeT.- Vänder RosenF.   -   -   -    0.35,02
JUL 10 58 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  0.58,25
JUL 12 59 GrusV.Vänster innan kolonin-LandsV. IFK 19.00  -   0.59,26
JUL 14 60 VICTORIALOPPET. (Plac.138) (4.03)        9.0 Km  0.36,35
JUL 17 61 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.02,18
JUL 19 62 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.01,00
JUL 22 63 HORNSJÖN RUNT (Plac.62) (4,34)      17.00 13.5 Km  1.06,26
JUL 24 64 2xSlottsskogen + BorgeH.       IFK   -   -   1.00,57
JUL 26 65 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  0.56,18
JUL 31 66 kolonin-åsen-ÅkerHagen.       IFK 19.00 12.2 Km  1.01,14
AUG 02 67 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.00,26
AUG 06 68 kolonin-åsen-alvaret.         -  20.30 12.0 Km  0.57,50
AUG 08 69 Slottet-KaffeT.-BorgeH.-cyckelSt.-ÅkerH. 10.30  -   1.13,00
AUG 10 70      -             -   -  12.4 Km  0.56,58
AUG 12 71      -             -   -  9.0 Km  - - - 
AUG 14 72 Kolonin-Strandtorpsbyn-åsen-Alvaret. IFK 19.00 15.0 Km  1.17,05
AUG 16 73 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.05,01
AUG 17 74*      -             -   - 8.0 Km  0.39,00
AUG 21 75 Kolonin-Strandtorpsbyn.-åsen-Alvaret.IFK 19.00 15.0 Km  1.16,02
AUG 23 76 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.01,17
AUG 25 77 ÖLANDSSTAFETTEN (2 sträckor)       23.35
Byxelkrok-Böda - Plac.4 10020 m (Km/Tid: 4.12)            0.43,49
Persnäs-Föra  - Plac.5 7.350 m                    - - -
AUG 28 78 kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  0.59,39
AUG 30 79 Kolonin-Strandtorpsbyn.-åsen-Alvaret.IFK 19.00 15.0 Km  0.17,06
SEP 04 80 LIDINGÖ-RUNDAN            IFK    17.0 Km  1.36,23
SEP 06 81 LIDINGÖ-RUNDAN            IFK  -  17.0 Km  1.36,46
OKT   82 Falkenberg                 -  6.0 Km  - - -
OKT   83 Falkenberg                 -  6.0 Km  - - -     
OKT   84 Falkenberg                 -  6.0 Km  - - -
OKT 21 85 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.58,10
OKT 23 86 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.57,07
OKT 30 87 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.57,33
NOV 24 88 Kolstad-Klinta-Mej.-Guntorp.     -   -   -   0.46,35
NOV 26 89 ÅkerH.-Mej.SandG.-Guntorp.      -   -  5.0 Km  0.27,23
NOV 27 90 ÅkerH.-Mej.Blårör-FuruH.Guntorp.   -   -  7.0 Km  0.37,13
NOV 29 91 Runt kolstad.             -   -  12.0 Km  0.59,01  
DEC 04 92 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.59,30
DEC 21 93 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. -   -  7.2 Km  0.37,05
DEC 22 94*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Mej.Tunneln...  -   -  6.0 Km  0.32,15 
DEC 30 95 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. -   -  7.2 Km  0.38,40

Träningsrundor 1996


MÅN.DAT.NR:     RUNDA:           MED: START/ Antal/  Total/
                           TID:  Km:    Tid: 
                             
JAN 01  1 Runt kolstad        Temp -8  - 15.30 12.0 Km  1.01,10 
JAN 04  2 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. -  - -  7.2 Km  0.35,15 
JAN 11  3 ?                -8  -  - -  4.0 Km  - - -
JAN 13 *4 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. -  - -  7.2 Km  0.39,09
JAN 14 *5  "   "    "   "       -  - -  7.2 Km  0.40,30 
JAN 17  6 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.58,59
JAN 22  7 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.56,41
JAN 24  8 Klinta-cykelstigen.          -  - -  12.0 Km  1.08,30
JAN 27 * 9 Kolonin-åsen-alvaret.        IFK 14.00 12.0 Km  1.04,00
JAN 28 *10 Runt kolstad.             - 15.15 12.0 Km  0.58.08
JAN 30 11 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 10.30 7.2 Km  0.37,16 
FEB 03 12 Kolonin-åsen-alvaret.   Temp.-6  IFK 14.30 12.0 Km  1.03,07  
FEB 05 13 Runt kolstad.        " -9  IFK 18.15 12.0 Km  0.58,57
FEB 12 14 Runt kolstad.        " -4  IFK 18.15 12.0 Km  0.59,51
FEB 14 15 Runt kolstad.        " -8  IFK 18.15 12.0 Km  0.58,20 
FEB 18 16 Runt kolstad.        " -3  - 13.00 12.0 Km  - - -
FEB 26 17 Runt kolstad.(Endast cykelstigen)  IFK 18.15 11.5 Km  0.58,11
FEB 28 *18 Runt kolstad.(Endast cykelstigen)  IFK 18.15 11.5 Km  0.56,49
FEB 29 *19 BorgeH.-RosenF.-NäktgS.-BorgeH.--->< - 14.00 8.0 Km  0.48,19
MAR 02 *20 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 15.00 7.2 Km  0.34,02 
MAR 03 *21 Runt kolstad.             - 13.50 12.0 Km  0.59,45 
MAR 06 22 Runt kolstad.             - 10.50 12.0 Km  0.57,40 
MAR 09 23 Runt kolstad.             - 15.00 12.0 Km  0.56,46
MAR 11 24 Runt kolstad.(Endast cykelstigen)  IFK 18.15 11.5 Km  0.55,55
MAR 13 25 Runt kolstad.(Endast cykelstigen) -3 IFK 18.15 11.5 Km  - - -
MAR 18 26 Runt kolstad.(Endast cykelstigen)  IFK 18.15 11.5 Km  0.56,19 
MAR 20 27 Runt kolstad (Endast cykestigen)   IFK 18.15 11.5 Km  - - -
MAR 23 *28 Ny runda.               - 16.30 13.5 Km  1.09,08     
MAR 24 *29 Runt kolstad.           -1 - 20.10 12.0 Km  0.56,10          
MAR 27 30 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.54,27
APR 01 31 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.55,51
APR 03 32 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH..  IFK 18.15 14.3 Km  - - - 
APR 04 *33 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 20.15  7.2 km  0.34,00
APR 06 *34 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 14.00 12.1 Km  1.00,53 
APR 07 *35 Runt kolstad.             - 13.00 11.7 Km  0.55,14 
APR 10 36 Kolstad - klinta - mej - Guntorp.   - 10.45 11.5 Km  1.05,05
APR 13 *37 Ny runda               IFK 15.00 15.0 Km  1.14,57 
APR 14 *38 Gunt.-Björkviken - Gunt.       - 14.30 10.0 Km  0.55,01
APR 15 *39 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.02,37
APR 17 40 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  0.58,40
APR 27 41 ????                 -  -  5.0 Km  - - -
APR 29 42 Kolonin-kvarnen-åsen-alvaret.    IFK 18.15 14.0 Km  - - - 
MAJ 01 43 Kolonin-åsen-alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.00,28
MAJ 05 44 Runt kolstad (Jobbat 12.1)      - 19.15 12.0 Km  0.54,57 
MAJ 06 45 Kolonin-åsen-Alvaret.         - 15.10 12.0 Km  0.59,19
MAJ 08 46 Testlopp. Uppvärm.18.15 (Km/Tid 3.52)IFK 19.00 6.200 m  0.23,59 
MAJ 11 47 GÖTEBORGSVARVET (Plac.5131) (4.55)  - 15.07  21 Km  1.43,16 
MAJ 16 48 RosenF.-KaffeT.-strand.-Mej.     - 10.45 7.2 Km  0.40,00 
MAJ 18 49 ÖLANDS KYRKSTAFETT(N.Möc-ALU.Lagplac.82) 15.37 10.9 Km  0.46,35 
MAJ 20 50 Kolonin-åsen-alvaret. (Blåst)    - 15.10 12.0 Km  1.00,05 
MAJ 22 51 Runt kolstad(Översvämmning på berget)IFK 18.15 12.0 Km  0.54,35 
MAJ 24 52 Kolonin-Åsen-LandsV.-KungsgB.-ÅkerH. - 18.15 12.5 Km  0.59,00 
MAJ 27 *53 Kolonin-LandsV.-KungsB.-ÅkerH. (Regn)IFK 18.15 12.0 Km  0.56,36 
MAJ 28 *54 Kolonin-Åsen-LandsV.-KungsgB.-ÅkerH. - 20.20 12.5 Km  1.01,46 
MAJ 29 *55 KaffeT.-Park.-GarderobsT.-BergdalaV. - 18.30 4.0 Km  0.24,30 
JUN 01 56 BORGHOLMSSTAFETTEN(Sträcka 6.Lagplac.28) 15.35 3.050 m  0.11,10 
JUN 03 57 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.03,27 
JUN 05 58 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.01,26 
JUN 07 59 Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret.   - 18.15 13.0 Km  1.06,13 
JUN 10 60 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  0.55,45 
Jun 12 61 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  1.01,20    
JUN 15 62 Kolonin-åsen-Alvaret.         - 15.00 12.0 Km  1.00,40 
JUN 17 63 Borgehage-alvaret-H.Backen.      - 19.00 - -    0.43,00 
JUN 24 64   "   "    "        IFK 19.00 - -    - - -
JUL 08 65   "   "    "        IFK 19.00 - -    - - -   
JUL 10 66 Kolstad-Klinten-kolstad-Guntorp.   - 20.00 - -    - - - 
JUL 12 67 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 20.00 7.2 Km  0.34,06
JUL 14 69 VICTORIALOPPET (Start Nr:977 Plac.223)  20.25 9.0 Km  0.38,11
JUL 20 70 HORNSJÖN RUNT (Plac. 38) (Km/Tid 4.34)  17.00 12.0 Km  0.54,53
JUL 29 71 RosenF.-NäkterG.-BorgeH.-Stigen.   - 19.00 - -    0.51,20
JUL 31 72 RosenF.-NäkterG.-KaffeT.-Hemm.    - 19.00 3 Km    - - -
AUG 05 73 Kolonin-åsen-alvaret.        IFK 19.00 12.0 Km  - - -
AUG 10 73 Kolonin-åsen-alvaret-G.Trappan.   IFK 15.00 12.5 Km  1.16,16
AUG 21 74 RosenF.-NäktergalS.-BorgeH.-LandsV.  - 20.00 8.0 Km  0.48,20
AUG 23 75 Kolstad-köping-Tunneln-Tallgatan.   - 20.30 7.0 Km  0.40,02
AUG 25 76 Runt kolstad.(Start & Mål Guntorp)  - 21.00 12.0 Km  0.58,05 
AUG 28 77 Runt kolstad.(Start & Mål Guntorp)  - 21.00 12.0 Km  0.58,36
AUG 31 78 Kolonin-åsen-Alvaret         IFK 15.00 12.0 Km  1.02,46
SEP 02 79 RosF.-Näkt.-Kolonin-åsen-LandsV-RosF. - 18.25 13.0 Km  1.04,51 
SEP 09 80 Kolonin-Åsen-Alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.03,12
SEP 12 81 Borgehage-Alvaret-H.-Backen      - 18.15 8.0 Km  0.46,39 
SEP 14 82 Kolonin-åsen-Alvaret.         - 17.00 12.0 Km  1.00,47 
SEP 15 83 Runt kolstad.             - 21.00 12.0 Km  0.58,57
SEP 18 84 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 18.15 12.0 Km  1.02,28
SEP 24 *85 Runt kolstad             - 13.30 12.0 Km  0.58,49
SEP 25 *86 Kolonin-åsen-Alvaret. G.robsT.   IFK 18.15 12.5 Km  1.08,47
SEP 28 87 Kolonin-åsen-Alvaret.        IFK 15.00 12.0 Km  1.04,02
OKT 07 88 BorgH.- Grisstigen.(Bakvägen)-ÅkerH. IFK 18.15 10.5 Km  0.48,40
OKT 09 89 BorgH.- Cykelstigen - Åkerhagen.   IFK 18.15 9.5 Km  0.41,44
OKT 11 *90 BorgH.-RosF.-NäkerGS.-BorgH.--><   - 15.20 8.0 Km  0.46,19
OKT 12 *91 Kolonin-Åsen-Grisstigen-Alvaret.   IFK 15.00 13.5 km  1.12,26
      (12/10 Sol förmörkelse till 70% - mulet)                 
OKT 16 92 Runt kolstad.            IFK 18.15 12.0 Km  0.55,03                                    "
OKT 19 93 RosF.-NäktGS.-BorgeH.-Kolonin-åsen-  - 15.05 14  Km  1.09,59
      Alvaret-Bergdala-GardeRT.-NäktGS.-RosF.
OKT 21 94 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.55,52 
OKT 23 95 Runt kolstad             IFK 18.20 12.0 Km  0.54,53 
OKT 27 *96 RosF.-NäktGS.-BorgeH.-Kolonin-åsen-H. - 15.05 12.0 Km  1.04,20 
OKT 28 *97 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.56,23 
OKT 30 98 Runt Kolstad             IFK 18.20 12.0 Km  0.56,13 
NOV 02 *99 Kolonin-åsen-alvaret.        IFK 15.00 12.0 Km  1.03,16 
NOV 03*100 Runt kolstad             - 20.00 12.0 Km  0.57,57 
NOV 09 101 Kolonin-åsen-alvaret.        IFK 15.00 12.0 Km  1.00,30 
NOV 10*102 Runt kolstad             - 21.10 12.0 Km  0.57,35 
NOV 13 103 Runt kolstad             IFK 18.15 12.0 Km  0.56,22 
NOV 18 104 Cyckelstigen slut -->< "  "  "   IFK 18.15  9.0 Km  - - -
NOV 20 105 Runt kolstad (Start & Mål IDR:Plat.) IFK 18.15 12.0 Km  0.59,44
NOV 23*106 BorgeH.-Cykestigen-Åkerhagen.(Ösregn)IFK 15.00  8.0 Km  0.46,03 
NOV 24*107 ???                            - - -
DEC 02 108 Runt kolstad (Start & Mål IDR.Plat. IFK 18.15 12.0 Km  0.59,24
DEC 05 109 RosenF.-ÅkerH.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 18.45  7.2 Km  0.40,24
DEC 08 110 Runt kolstad (Start Guntorp)     - 14.50 12.0 Km  1.06,51
DEC 15 111 Runt kolstad (Start Guntorp)(Snö -7) - 15.10 12.0 km  1.03,35 
DEC 26 112 Runt kolstad (Start Guntorp)(Snö -9) - 14.50 12.0 Km  1.05,00 
DEC 28 113 Runt kolstad (Start Guntorp)(Snö -4) - 14.30 12.0 Km  1.04,12Träningsrundor 1997

MÅN.DAT.NR.        RUNDA:         MED: START/ Antal/ Total/
                             TID.  Km   Tid. 

JAN 08 1 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.39,44                 
JAN 09 2 *  "   "   "   "   "   "   - 21.30 7.2 Km 0.39,40
JAN 11 3   "   "   "   "   "   "   - 15.15 7.2 Km 0.38,40
JAN 12 4   "   "   "   "   "   "   - 19.50 7.2 Km 0.38,25
JAN 18 5   "   "   "   "   "   "   - 20.00 7.2 Km 0.37,01
JAN 19 6 *Kols.-RosF.ÅkerH.-Vänder Blårör-Mej.(is) - 15.30 -   0.53,07
JAN 30 7 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 11.30 7.2 Km 0.37,09
FEB 01 8 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 15.30 8.0 Km 0.42,46
FEB 02 9 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-furuH.-Rond.. - 10.15 7.2 Km 0.37,43
FEB 05 10  "    "   "   "   "   "   - 15.30 7.2 Km 0.37.29
FEB 10 11  "    "   "   "   "   "   - 18.30 7.2 Km 0.37,28
FEB 12 12 Runt kolstad (Endast cykelstigen)  "  IFK 18.15 11.2 Km 0.54,24
FEB 15 13 Runt kolstad               - 15.30 12.0 Km 0.59,51
FEB 16 14 *Runt kolstad               - 13.20 11.2 Km 0.55,47
FEB 22 15 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.55 7.2 Km 0.37,46
FEB 23 16 *Kolonin-åsen-alvaret.(Start IDR.Platsen.) - 14.30 12.0 Km 1.04,00
FEB 26 17 Runt kolstad (Start IDR.Platsen.)    IFK 18.15 11.7 Km 0.59,47 
MAR 05 18 RosenF-ÅkerH.Hamn.-CykelS.-FuruH.-Rond.. - 19.00 6.5 Km 0.40,50
MAR 06 19 *RosenF-ÅkerH.Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond.. - 21.30 7.2 Km 0.38,55
MAR 08 20 RosenF-ÅkerH.-Vict.slingan-Blår.-FuruH.. - 16.00 9.0 Km 0.49,49 
MAR 09 21 *RosenF.-Näktg.-Vict.slingan-Blår-FuruH.. - 13.10 9.0 Km 0.49,37
MAR 12 22 Björkviken-cykelstigen..........(Bröt)  IFK 18.15 -    - - - 
MAR 17 23 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.15 7.2 Km 0.35,50
MAR 18 24 *  "   "   "   "    "   "  - 20.30 7.2 Km 0.34,39 
MAR 19 25 *RosenF.-Näktg.-Vict.slingan.-Sandgatan.. - 15.30 -   0.38,30
MAR 22 26 Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.Plat.)  - 16.30 12.0 Km 1.02,02
MAR 23 27 *Runt kolstad (Start Guntorp)(P.m.Nuppe)  - 13.45 12.0 Km 1.00,15        
MAR 26 28 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 11.30 7.2 Km 0.34,38
MAR 29 29 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 16.40 7.2 Km 0.32,19
MAR 31 30 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.33,26 
APR 02 31 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 18.35 7.2 Km 0.34,26
APR 04 32 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 18.40 7.2 Km 0.32,57
APR 08 33 Kolonin-åsen-Alvaret. (Start IDR.Plats.) - 15.20 12.0 Km 1.01,46
APR 09 34 *OstLagret.-Cykelstigen.--><        - 19.30 6.0 Km 0.29,35
APR 12 35 Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.Plats.) - 18.55 12.0 Km 1.00,33
APR 13 36 *Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.Plats.) - 19.30 12.0 Km 1.02,02
APR 21 37 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 11.00 7.2 Km 0.35,30 
APR 21 38 (2)"    "   "   "   "   "  - 22.35 7.2 Km 0.33,20 
APR 23 39 Kolonin-åsen-alvaret.(Start IDR.Plats.) IFK 18.15 12.0 Km 0.57,57
APR 26 40 Kolonin-åsen-Grisstigen-alvaret.     IFK 15.10 13.4 Km 1.09,17
APR 27 41 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 15.45 7.2 Km 0.34,30
APR 30 42 Refugen Lundegård (30 stolparna)---><   - 15.15 15.4 Km 1.16,44
MAJ 03 43 Greby-alvaret.(Plac.3)(Start IDR.Plats.) IFK 14.30 20  Km 1.42,45
MAJ 04 44 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.30 7.2 Km 0.35,14
MAJ 05 45 *kolonin-åsen-alvaret.(Start IDR.Plats.)  - 14.00 12.0 Km 1.09,20 
MAJ 07 46 TEST-LOPP.(Plac.1) (Km/Tid 3.59)     IFK 19.00 6.2 km 0.24,43 
MAJ 09 47 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.00 7.2 Km 0.32,56
MAJ 13 48   "    "   "   "   "   "  - 15.30 7.2 Km 0.34,22
MAJ 15 49 Kolonin-åsen-alvaret.(Start IDR.Plats.)  - 19.40 12.1 Km 0.56,47
MAJ 17 50 ÖLANDS KYRKSTAFETT(N.Möck.-Alg.Lagplac.100) 15.50 10.9 Km 0.45,28
MAJ 19 51 RosenF.-Tunneln-NäktG.-BorgeH. ----><   - 19.00 - - - 0.51,05 
MAJ 21 52 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.30 7.2 Km 0.34,49
MAJ 24 53 GÖTEBORGSVARVET (Plac. 7201)        15.07 21  Km 1.46,59
MAJ 28 54 BorgeH.-BorgeH.-Vägen.-Vä.-Alvaret.   IFK 18.15 8.0 Km 0.46,28
MAJ 29 55 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.furuH.-Rond.. - 20.35 7.2 Km 0.32,23
MAJ 31 56 BORGHOLMSSTAFETT(Plac.33)(Motion 1750 m (22) 15.10 3.050  0.11,16 
JUN 01 57 Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.-Plats.)  20.15 12.1 Km 1.07,14
JUN 07 58 Kolonin-åsen-gristigen-alvaret. +25   IFK 14.00 13.4 Km 1.11,12
JUN 09 59 Kolonin-åsen-alvaret.  (Rätt Tid 19.00) IFK 18.15 12.1 Km 1.00,55
JUN 11 60 Kolonin-åsen-alvaret.(Start IDr.-Plats.) IFK 19.00 12.1 Km 1.01,41
JUN 13 61 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.10 7.2 Km 0.34,50
JUN 17 62 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 21.30 7.2 Km 0.31,36
JUN 23 63 Kolonin-åsen-alvaret. (Start IDR.-Plats.)IFK 19.00 12.1 Km 1.00,52    
JUN 25 64 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.10 7.2 Km 0.33,08  
JUN 30 65 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.1 Km 0.58,40
JUL 02 66 Kolonin-åsen-alvaret.  "  "   "   IFK 19.00 12.1 Km 0.59,41
JUL 03 67 *Kolstad-Cykelstigen-ostlagret.      - 20.10 7.0 Km 0.30,46 
JUL 05 68 Kolonin-åsen-gristigen-alvaret.(startIDP) - 14.40 13.4 Km 1.06,40
JUL 07 69 Kolonin-åsen-alvaret. +27 (Nedan +18)  IFK 19.00 12.0 Km 0.58,36 
JUL 09 70 Kolonin-åsen-alvaret. + Borgehagebacken. IFK 19.05 12.5 Km 1.01,04
JUL 12 71 RosenF.-SKOLAN.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond..- 16.00 7.5 Km 0.38,08
JUL 14 72 VICTORIALOPPET  (plac.135)         20.00 9.0 km 0.37,00
JUL 17 73 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.33,59
JUL 19 74 HORNSJÖN RUNT (Mkm Plac. 31)         17.00 12.0 Km 0.53,43
JUL 21 75 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG.. - 19.30 8.3 Km 0.44,00 
JUL 23 76 Kolonin-åsen-alvaret.(Väntade på Åke K.) IFK 19.00 12.1 Km 1.02,09
JUL 26 77 PERSNÄS-JOGGEN.               18.10 10.0 Km 0.42,43 
JUL 28 78 kolonin-åsen-alvaret. + Borgehagebacken. IFK 19.00 12.5 Km 1.05,17
JUL 30 79 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 0.59,35
AUG 04 80 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.45 7.2 Km 0.33,49
AUG 06 81 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.1 Km 1.00,00
AUG 07 82 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.30 7.2 Km 0.39,10
AUG 16 83 BorgeH.-LandsV.-KungårdsB.-Åkerhagen.+25 - 15.00 8.0 Km - - - 
AUG 18 84 Kolonin-åsen-vänder-StrandtorpsB.-H.Back.IFK 18.15 17  Km 1.51.00
AUG 22 85 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.20 7.2 Km 0.33,47
AUG 25 86 Kolonin-åsen-alvaret. +28        IFK 18.15 12.0 Km 1.04,08
AUG 27 87 BorgeH.-Kostigen.-H.Backen.+28      IFK 18.15 8.0 Km 0.48,20
AUG 29 88 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.33,02
AUG 31 89 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.Omväg FuruH. - 20.00 8-9 Km - - -
SEP 01 90 *Kolonin.-åsen.-Alvaret.  +24      IFK 18.15 12.0 Km 1.00,17
SEP 05 91 Tunneln.-NäkterG.-Garderob.-Blår.-Rond.. - 19.30 8  Km 0.37,00 
SEP 08 92 Kolonin.-LandsV.-ÅkerH.         IFK 18.15 11.5 Km 0.56,20
SEP 10 93 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.     IFK 18.15 13.5 Km 1.12,38
SEP 13 94 RosenF.-ÅkerH.-IDR.Plats.-Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret-
      Garderobstrappan.-IDR.Plats.ÅkerH.-RosenF.- 16.15 19.0 Km 1.38,00
SEP 14 95 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.furuH.-Rond.. - 19.00 7.2 Km 0.34,48 
SEP 16 96 Runt kolstad (0.57,01 12 km) + 7.2 Km   - 22.20 19.2 Km 1.33,00
SEP 18 97 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 22.25 7.2 Km 0.30,20
SEP 21 98 ANSVAR LOPPET(Halv Marathon)(Plac. 44)(18)- 11.00 21  Km 1.34,20  
SEP 22 99 *BorgeH.-LandsV.-ÅkerH.          IFK 18.15 8.0 Km 0.48,28
SEP 24 100 Kolonin-åsen-alvaret.-GarderobTr.& Ner. IFK 18.15 12.5 Km 1.01,59
SEP 26 101 RosenF.-ÅkerH.-StrandV.- KaffeT.- BorgeH. - Ner till M - Skylten - 
      LandsV.-Vä.-GarderobsT.(2ggr)NäktG.-RosenF  18.35 - -  1.20,00
SEP 29 102 Kolonin-åsen-LandsV.-ÅkerH.       IFK 18.15 12.8 Km 1.02,18
OKT 01 103 Kolonin-åsen-alvaret + GarderobsTr.& Ner. - 13.30 12.5 Km 1.05,35
OKT 01 104 (2)Kolonin-åsen-LandsV.-ÅkerH.(Tot.25 Km)IFK 18.15 12.8 Km 1.00,21 
OKT 05 105 LIDINGÖLOPPET (Plac.2270)(Gr.6)(FullF.7279) 12.25 30  Km 2.36,02       
OKT 14 106 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.33,14
OKT 15 107*Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.57,39
OKT 18 108 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 15.40 7.2 Km 0.33,11
OKT 19 109*Kolstad-Berget-Blårör.-Mej.-Tallgatan... - 18.30 9.0 Km 0.49,10
OKT 25 110 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.10 7.2 Km 0.32,35
OKT 26 111* "    "   "   "   "   "  - 15.40 7.2 Km 0.32,29
OKT 27 112* "    "   "   "   "   "  - 19.10 7.2 Km 0.33,02  
OKT 29 113  "    "   "   "   "   "  - 18.40 7.2 Km 0.33,03
NOV 04 114 Runt Kolstad (Start Guntorp)       - 21.30 12.0 Km 0.59,40
NOV 05 115*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.30 7.2 Km 0.33,13  
NOV 07 116  "    "   "   "   "   "  - 19.25 7.2 Km 0.32,19
NOV 08 117* "    "   "   "   "   "  - 15.40 7.2 Km 0.31,06
NOV 10 118  "    "   "   "   "   "  - 18.55 7.2 Km 0.32.03	
NOV 12 119  "    "   "   "   "   "  - 19.10 7.2 Km 0.33,20
NOV 17 120  "    "   "   "   "   "  - 19.20 7.2 Km 0.33,16
NOV 19 121  "    "  Cyklat 8 Km,Gått 8 Km "  - 19.10 7.2 Km 0.37,38
NOV 20 122*RosenF.ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 14.20 7.2 Km 0.32,19
NOV 21 123* "    "   "   "   "   "  - 19.20 7.2 Km 0.35,24
NOV 22 124* "    "   "   "   "   "  - 17.05 7.2 Km 0.33,15
NOV 23 125*Kolst.Berget.Blårör.Hamn.ÅkerH.Liljas..  - 15.00 12.0 Km 1.00,24
NOV 29 126 Kolonin-åsen-alvaret. (Start Idr.Plats.) - 14.30 12.0 Km 0.59,42
NOV 30 127*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 19.10 7.2 Km 0.33,04
DEC 02 128  "    "   "   "   "   "  - 19.50 7.2 Km 0.33,12
DEC 05 129  "    "   "   Ytte temp. -2 "  - 19.00 7.2 Km 0.32,25 
DEC 10 130 Runt kolstad(Start-Mål vit sten Guntorp) - 19.15 12.0 Km 0.59,24
DEC 13 131 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 15.40 7.2 Km 0.32,36
DEC 14 132*Runt kolstad(Start-Mål vit sten Guntorp) - 19.10 12.0 Km 0.56,46	
DEC 22 133 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 20.20 7.2 Km 0.34,11
DEC 23 134*  "   "   "   "   "   "  - 20.10 7.2 Km 0.35,35
DEC 25 135 Runt kolstad (Runt kröken + Kvarteret)  - 13.00 12.5 Km 1.01,09
DEC 26 136*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.FuruH.-Rond.. - 14.40 7.2 Km 0.33,16 
DEC 27 137*  "   "   "   "   "   "  - 15.40 7.2 Km 0.33,32
DEC 28 138*Runt kolstad               - 14.30 12.0 Km 0.58,53

Träningsrundor 1998

MÅN.DAT.NR.        RUNDA:         MED: START/ Antal/ Total/
                            TID.  Km   Tid.  
 
JAN 02 1 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.25 7.2 Km 0.32,33             
JAN 03 2 *RosenF.Tunneln.NäkterG.BorgH.Kolonin.Åsen.
      LandsV.Tunneln.RosenF..(Start & Mål Guntorp) 14.15 12.5 Km 1.06,37 
JAN 05 3 Till cykelstigen slut.    -------->< IFK 18.15 9.0 Km 0.49,53 
JAN 07 4 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 20.15 7.2 Km 0.33,00
JAN 09 5 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.00 7.2 Km 0.33.04
JAN 12 6 Runt kolstad (Start Guntorp)       - 18.35 12.0 Km 1.02,13
JAN 14 7 Runt kolstad (Start grinden IDR.Plats.) IFK 18.15 12.0 Km 0.58,22
JAN 17 8 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 15.10 7.2 Km 0.32,35
JAN 18 9 *RosenF.Tunneln.NäkterG.BorgH.Kolonin.Åsen.
      LandsV.Tunneln.RosenF(Start & Mål Guntorp)  13.20 12.5 Km 1.05,29
JAN 24 10   "   "    "   "   "  (Snö) - 13.30 12.5 Km 1.03,39
JAN 26 11 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.10 7.2 Km 0.31,53 
JAN 28 12 Grinden-CykelS.Klinta.(Vita Grisar)--->< IFK 18.15 12.4 Km 0.57,58
JAN 30 13 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.20 7.2 Km 0.32,23
FEB 01 14 Runt kolstad -3 Blåst (Start Guntorp)  - 14.15 12.0 Km 0.55,11
FEB 03 15 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.- - 10.40 7.2 Km 0.33,47
FEB 07 16 Kolonin-åsen-Alvaret.(is,vatten & Surt) IFK 14.00 12.0 Km 1.02,47 
FEB 08 17 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 21.30 7.2 Km 0.35,00
FEB 11 18 Runt kolstad (Start grind IDR.Plats.)  IFK 18.15 12.0 Km 0.57,11
FEB 13 19 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.20 7.2 Km 0.32,30
FEB 17 20  "    "   "   "   "   " .. - 13.00 7.2 Km 0.31,48
FEB 18 21 *Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH.    IFK 18.15 14.3 Km 1.10,00
FEB 22 22 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 12.40 7.2 Km 0.33,13
MAR 02 23 Runt kolstad (S.IDR.Plats.(Sjuk)(Snö)  IFK 18.15 12.0 Km 0.59,46
MAR 04 24 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH.    IFK 18.15 14.3 Km 1.16,05
MAR 06 25 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 13.25 7.2 Km 0.35,56
MAR 07 26 *Runt kolstad (Endast Cykelstigen)    IFK 13.15 11.7 Km 0.59,15
MAR 08 27 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 13.55 7.2 Km 0.32,38
MAR 10 28 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 10.55 7.2 Km 0.36,34 
MAR 12 29 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 10.55 7.2 Km 0.33,44
MAR 14 30 Kolonin-åsen-Alvaret.(Start Grinden.Snö) - 13.25 12.0 Km 1.03,57
MAR 15 31 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 15.10 7.2 Km 0.33,11
MAR 16 32 *Runt kolstad.(Start grinden)       IFK 18.15 12.0 Km 0.56,38
MAR 18 33 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH.    IFK 18.15 14.3 Km 1.12,20
MAR 20 34 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.15 7.2 Km 0.31,36
MAR 23 35 Runt kolstad.(Start grinden)       IFK 18.15 12.0 Km 0.55,51
MAR 25 36 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH.    IFK 18.15 14.3 Km 1.12,00
MAR 26 37 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 10.55 7.2 Km 0.31,51
MAR 28 38 RamsättraV.-Sörby-Räpplinge-Alvaret.(V) IFK 12.45 23.6 Km 2.05,41 
MAR 30 39 BorgeH.-Vä.Kostigen.-Alvaret.-H.Backen. IFK 18.15 8.0 Km 0.43,46
APR 01 40 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.00 7.2 Km 0.30,43
APR 02 41 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.45 7.2 Km 0.30,40
APR 03 42 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.31,24
APR 06 43 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.30,53
APR 07 44 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.05 7.2 Km 0.32,35
APR 08 45 *Kolonin-åsen-Alvaret.(Hård motvind hem) IFK 18.15 12.0 Km 1.00,17 
APR 10 46 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.20 7.2 Km 0.29,21
APR 11 47 *Kolonin-åsen-Alvaret.(Svag motvind hem) IFK 13.30 12.0 Km 0.59,17
APR 12 48 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 20.50 7.2 Km - - -
APR 13 49 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.50 7.2 Km 0.29,36
APR 14 50 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.50 7.2 Km 0.29,12
APR 16 51 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.40 7.2 Km 0.29,43
APR 18 52 TESTLOPP (Plac.2)(Km/Tid 3.51)      IFK 14.30 6.2 Km 0.23,58
APR 19 53 *Refugen Lundegård(30 Stolparna)Mål Sten. - 18.40 15.4 Km 1.12,40
APR 20 54 *Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   - 14.30 12.0 Km 0.59,35
APR 22 55 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.40 7.2 Km 0.34,08
APR 24 56 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.55 7.2 Km 0.31,54
APR 27 57 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 20.40 7.2 Km 0.29,13
APR 28 58 *Refugen Lundegård(30 Stolparna)Mål Sten. - 19.40 15.4 Km 1.08,32
APR 29 59 *Kolonin-åsen-Alvaret.(Start Grinden)   IFK 18.15 12.0 Km 1.03,15
MAJ 01 60 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 20.00 7.2 Km 0.30,10
MAJ 02 61 *Refugen Lundegård(30 Stolparna)Mål Sten. - 13.50 15.4 Km 1.09,01
MAJ 04 62 Testlopp (Uppvärm.Kl.18.40)(Km/Tid 3.53) IFK 19.00 6.2 Km 0.24,05
MAJ 06 63 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.15 7.2 Km 0.30,14
MAJ 09 64 ÖLANDS KYRKSTAFETT Nr:100(Högsrum-Räpplinge) 10.58 11.1 Km 0.45,15
 "  "   Lagplac.98 (Tot:17.7 Km)(Gärdslösa-Långlöt) 14.20 6.6 Km 0.29,48
MAJ 12 65 Guntorp vita stenar Klinta (Bröt)   --->< 19.30 -    - - -  
MAJ 13 66 Refugen Lundegård(30 Stolparna)Mål Sten. - 19.40 15.4 Km 1.20,00
MAJ 16 67 GÖTEBORGSVARVET (Plac. 4540)         15.07 21.0 Km 1.43,38
MAJ 23 68 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 16.15 7.2 Km 0.30,45
MAJ 25 69 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 16.15 7.2 Km 0.29,55
MAJ 27 70 Refugen Lundegård(30 Stolparna)Mål Sten. - 14.30 15.4 Km 1.17,01
JUN 01 71 Runt kolstad. (PB)(C:a 90 m längre)    - 20.20 12.0 Km 0.51,08
JUN 07 72 STOCKHOLM MARATHON 1998 (Plac. 4086)    13.30 42.195m 3.59,10
JUN 12 73 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.45 7.2 Km 0.28,59
JUN 17 74 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.55 7.2 Km 0.31,57
JUN 21 75 Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   - 17.10 12.0 Km 0.56,55
JUN 22 76 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.30 7.2 Km 0.30,10
JUN 27 77 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.29,54
JUN 29 78 Kolonin-åsen-alvaret. + Borgehagebacken. IFK 19.05 12.5 Km 1.04,58
JUL 01 79 Kolonin-åsen-alvaret.(Start Grinden)   - 18.30 12.0 Km 0.55,28
JUL 02 80 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 18.30 8.3 Km 0.38,15
JUL 07 81 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.40 7.2 Km 0.29,31
JUL 08 82 *Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   - 19.20 12.0 Km 1.01,51
JUL 09 83 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 21.40 7.2 Km 0.31,10
JUL 10 84 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 20.30 8.3 Km 0.37,47
JUL 14 85 VICTORIALOPPET (Plac.64 MKM) Km/Tid 3.59   20.00 9.0 Km 0.35,48
JUL 18 86 HORNSJÖN RUNT (Tot.plac.50)(Plac.12 MKM)   17.00 11.5 Km 0.50,57
JUL 21 87 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.31,50
JUL 22 88 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 20.15 8.3 Km 0.43,21
JUL 27 89 BorgeH.-Kostigen-Alvaret.(Start grinden) IFK 19.00 8.0 Km 0.49,35
JUL 31 90 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.29,58
AUG 01 91 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.30 7.2 Km 0.34,39
AUG 03 92 Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden) (T) - 16.00 12.0 Km 0.56,03
AUG 06 93 Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   - 18.45 12.0 Km 0.57,44
AUG 11 94 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 21.00 7.2 Km 0.30,55
AUG 12 95 Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   IFK 19.00 12.0 Km 1.00,00
AUG 17 96 Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   - 19.00 12.0 Km 0.57,14
AUG 21 97 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 09.45 7.2 Km 0.34,08
AUG 25 98 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.31,40
AUG 26 99 *Kolonin-åsen-Alvaret.+ GarderobsTr.& Ner IFK 18.15 12.5 Km 1.08,29
AUG 29 100 RosenF.-ÅkerH.-IDR.Plats.-Kolonin-åsen-Grisstigen-Alvaret-
      Garderobstrappan.-IDR.Plats.ÅkerH.-RosenF.- 14.45 19.0 Km 1.39,00
AUG 30 101*Runt kolstad      (Start Guntorp)  - 21.50 12.0 Km 0.53,32
SEP 02 102 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 10.20 7.2 Km 0.32,55
SEP 03 103*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.30 7.2 Km 0.29,44
SEP 05 104 Greby-Alvaret.+GarderobsTr.(1.5gr.) (V)  - 14.45 20.0 Km - - -
SEP 06 105*Runt kolstad      (Start Guntorp)  - 22.10 12.0 Km 1.00,32
SEP 10 106 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.37,37
SEP 15 107 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 21.00 7.2 Km 0.30,22
SEP 16 108*Kolonin-åsen-alvaret.(Start grinden)   IFK 19.00 12.0 Km 1.01,04
SEP 17 109*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.30 7.2 Km 0.33,52
SEP 20 110 ANSVARSLOPPET (Tot.Plac.10 av 24)     - 11.00 21.0 Km 1.33,13
SEP 23 111 Kolonin-åsen-alvaret  (Start grinden)  IFK 18.15 12.0 Km 0.59,39
SEP 25 112 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.34,47
SEP 27 113 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.30 7.2 Km 0.38,55
SEP 28 114*Kolonin-åsen-L.vägen.-Åkerhagen.     IFK 18.15 12.5 Km 1.03,04
SEP 30 115 RosenF.-ÅkerH.StrandV.KaffeT.BorgeH.Backen.ända ner till stranden,
Inför Lid: upp igen genom skogen ner till strandtorpsbyn.-åsen.-alvaret.
Inför Lid: garderobstr. 2ggr ner hamnen.-mejeriet.-sandgatan tallgatan. 
                    Mål: guntorp    C:a 20  Km 2.06,29
OKT 04 116 LIDINGÖLOPPET (Plac.1517)          12.10 30  Km 2.27,48 
OKT 13 117 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 16.00 7.2 Km 0.31,59
OKT 19 118 Runt kolstad      (Start Guntorp)  - 21.30 12.0 Km 1.06,09
OKT 22 119 Klinta-Byn-Kolstad-RosenF.-ÅkerH.    IFK 18.15 14.3 Km 1.14,40
OKT 25 120 Runt kolstad      (Start Guntorp)  - 14.30 12.0 Km 1.02,12
N0V 03 121 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.00 7.2 Km 0.32,42
NOV 04 122*BlårV.cykelstig.-slut-vänder-cykelstig. IFK 18.15 8.0 Km - - -
NOV 07 123 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 16.35 7.2 Km 0.30,27
NOV 08 124*Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 15.45 8.3 Km 0.44,10
NOV 14 125 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.25 7.2 Km 0.33,21
NOV 16 126 Q8-Tunneln.ÅkerH.-Hamn.-BlåR.FuruH.Rond.. - 18.45 7.0 Km - - -
NOV 23 127 Q8-Tunneln.ÅkerH.-Hamn.-BlåR.FuruH.Rond.. - 22.15 7.0 Km - - - 
NOV 25 128 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.45 7.2 Km 0.36,31
NOV 14 129 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.25 7.2 Km 0.33,21
NOV 28 130 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.25 7.2 Km 0.33,47
DEC 07 131 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.55 7.2 Km 0.37,02
DEC 09 132 Runt kolstad (Snö -2) (Rundan nedan,-7) IFK 17.15 12.0 Km 0.58,35
DEC 12 133 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.55 7.2 Km 0.32,57
DEC 19 134 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 16.55 7.2 Km 0.35,45
DEC 21 135 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.15 7.2 Km 0.34,45


Träningsrundor 1999


MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ Antal/ Total/
                            TID:  Km   Tid: 
 
JAN 01 1  Runt kolstad temp +3           - 15.30 12.0 Km 1.01,25
JAN 02 2 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 15.55 7.2 Km 0.35,36
JAN 11 3  Runt kolstad (-5  5 cm snö)      IFK 17.15 12.0 Km 0.57,04
JAN 13 4  Runt kolstad (-6  7 cm Snö)      IFK 17.15 12.0 Km - - -
JAN 16 5  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 16.15 7.2 Km 0.31,16
JAN 23 6  Kolonin-åsen-alvaret.           - 15.50 12.0 Km 1.04,33
JAN 25 7  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.30 7.2 Km 0.45,21
FEB 01 8  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.30 7.2 Km 0.41,21
FEB 04 9  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 21.30 7.2 Km 0.39,06
FEB 06 10 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 15.30 7.2 Km 0.40,10
FEB 12 11 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 15.30 7.2 Km 0.36,05
FEB 15 12 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.30 7.2 Km 0.40,05
FEB 17 13 Runt kolstad  (-4 Is,Blåst)       - 18.30 12.0 Km 1.01,22
FEB 20 14 Runt kolstad (Bakvägen- Start guntorp)  - 15.15 12.0 Km 0,57,38
FEB 27 15 Runt kolstad (Regn)  - Start IDR.Plats.) - 15.15 12.0 Km 0,56,09
MAR 01 16 Kolonin-åsen-LandsVägen-ÅkerH. "  "   - 15.05 12.3 km 1.03,56
MAR 03 17 Runt kolstad(Dis)Start strand:Mål ingång IFK 17.15 12.0 Km 0,54,59
MAR 05 18 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.30 7.2 Km 0.32,50
MAR 09 19 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 21.40 7.2 Km 0.32,49
MAR 10 20 Runt kolstad (Blev på berget skadad)   IFK 17.15 12.0 Km 1,09,00
MAR 15 21 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.10 7.2 Km 0.38,49
MAR 17 22 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.10 7.2 Km 0.37,52
MAR 20 23 Kolonin-åsen-alvaret.(Blev på åsen skadad)- 14.40 12.0 Km 1.23,25
MAR 25 24 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.10 7.2 Km 0.34,39
MAR 28 25 RosenF.-NäkterG.St.-kolonin-åsen-alvaret-ID.Plats. 12.0 Km 1.03,18
      ÅkerH.-KungårdsB-RosenF.-Q8.Guntorp. C:a 14-15 Km     1.16.20
MAR 30 26 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH. Bröt.  10.30 7.2 Km - - - 
APR 03 27 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..  17.30 7.2 Km - - - 
APR 04 28 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..  15.30 8.3 Km - - -
APR 07 29 kolonin-åsen-alvaret.           - 18.15 12.0 Km 1.01.24
APR 09 30 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..  17.30 7.2 Km 0.38,11
APR 12 31 kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km 1.02.36
APR 14 32 kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km - - -
APR 17 33 3 varv slottsskogen (Regn)        - 16.50 12.0 Km - - -
APR 19 34 kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km 1.00,59
APR 21 35 kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km 1.00,39 
APR 23 36 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..  18.30 7.2 Km 0.31,22
APR 26 37 kolonin-åsen-alvaret.          IFK 18.35 12.0 Km 0.55,43
APR 28 38 Kolonin-åsen-gristigen-alvaret.     IFK 17.15 13.5 Km 1.10,10
MAJ 01 39 Kolonin-åsen-kvarnen-grisstigen-alvaret. - 15.30 14.5 Km 1.21,19
MAJ 02 40 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..  20.30 7.2 Km 0.30,12
MAJ 05 41 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.    IFK 17.15 13.5 km 1.06,29
MAJ 06 42 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..  22.50 7.2 Km 0.29,27
MAJ 08   ÖLANDS KYRKSTAFETT Nr:205(Nr:234 Långlöt-Runsten) 4,8 Km 0.18,19 
 "  "   Lagplac.41 (Tot:11,1 Km)(Torslunda-Färjestaden)  6.3 Km 0.23,48
MAJ 10 43 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.(PB)   - 13.15 13.5 Km 1.04,48
MAJ 12 44 kolonin-åsen-alvaret.(Natt)        - 18.35 12.0 Km 0.57,37
MAJ 14 45 kolonin-åsen-alvaret.(Natt)        - 18.35 12.0 Km 0.59,55
MAJ 17 46 Refugen Lundegård(30 Stolparna)(Tot:22,6 KM) 19.30 15.4 Km 1.15,00
 "  "   RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond(Tot:1.48) 7.2 Km 0.33,22 
MAJ 20 47 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.     - 19.15 13.5 km 1.08,10
MAJ 22 48 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.     - 14.15 13.5 km 1.05,36
MAJ 24 49 Kolonin-åsen-grisstigen-alvaret.     IFK 18.15 13.5 km 1.11,03
MAJ 26 50 kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km 1.03,58
MAJ 27 51 *Till refugen Lundegård tillbaka      - 18.30 15.4 Km 1.11,14
MAJ 30 52 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..  20.50 7.2 Km 0.31,04
MAJ 31 53 *Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km 0.58,14
JUN 02 54 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 17.15 12.0 Km 0.58,30 
JUN 03 55 *Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.30 12.0 Km 1.02,25
JUN 05 56 Greby-alvaret.(Motvind ut.)(V)(PB)    IFK 14.00 20.0 Km 1.36,08
JUN 06 57 *Kolonin-åsen-alvaret.           - 14.50 12.0 Km 0.58,30
JUN 09 58 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 22.05 7.2 Km 0.29,58
JUN 12 59 STOCKHOLM MARATHON 1999 (Plac.3200)     14.00 42.195m 3.55,32 
JUN 16 60 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.20 12.0 Km 1.00,25
JUN 18 61 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 20.05 7.2 Km 0.35,00
JUN 21 62 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.20 12.0 Km 0.54,31
JUN 23 63 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.01,27
JUN 28 64 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.00,07
JUN 30 65 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 0.59,26
JUL 02 66 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.45 7.2 Km 0.29,24
JUL 05 67 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 0.59,17
JUL 08 68 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.40 12.0 Km 0.54,29
JUL 09 69 *Kolonin-åsen-alvaret.           - 17.40 12.0 Km 0.57,32
JUL 12 70 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 20.40 7.2 Km 0.29,27
JUL 14 71 VICTORIALOPPET (Plac.94 MKM)Km/Tid 4.08  - 20.00 9.0 Km 0.37,10
JUL 17 72 HORNSJÖN RUNT (Tot.plac.? )(Plac.? MKM) - 17.00 11.5 Km 0.51,07
JUL 21 73 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.40 12.0 Km 0.57,08
JUL 24 74 PERSNÄS-JOGGEN. (PB) (Plac. 6)      - 18.10 10.0 Km 0.42,18 
JUL 28 75 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 0.58,51
JUL 30 76 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.40 12.0 Km 1.00,03
AUG 02 77 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.40 12.0 Km 1.04,10
AUG 12 78 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.30 12.0 Km 0.59,21
AUG 14 79 Kolonin-åsen-alvaret.           - 18.30 12.0 Km 1.08,31
AUG 15 80 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 21.40 7.2 Km 0.39,39
AUG 21 81 Kolonin-åsen-alvaret.           - 15.30 12.0 Km 0.57,16
AUG 23 82 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 0.58,23
AUG 26 83 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 21.40 7.2 Km 0.41,30
AUG 28 84 Kolonin-åsen-alvaret + G.Trappan 1ggr   - 14.20 12.5 Km 1.04,53
AUG 30 85 Kolonin-åsen-alvaret           IFK 19.00 12.0 Km 1.01,08
SEP 01 86 Borgehage-3 ggr borghagebacken-alvaret. IFK 18.15 10.0 Km 1.05,56
SEP 04 87 RosenF.-NäkterG.stigen-GarderobsTr. 4 ggr - 15.50 - - - 0.40,00
SEP 06 88 Kolonin-åsen-alvaret           IFK 18.15 12.0 Km 1.01,13
SEP 08 89 Kolonin-åsen-alvaret-grisstigen.     IFK 18.15 13.5 Km 1.09,55 
SEP 10 90 Kolonoin-åsen-alvaret-grisstigen-G.Trapp.1ggr18.35 14.0 Km 1.10,21
SEP 12 91 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 20.30 7.2 Km 0.32,06
SEP 13 92 *Greby-alvaret.(Juni 1999 1.36,08)     - 14.30 20.0 Km 1.42,15
SEP 15 93 Kolonoin-åsen-alvaret,          IFK 18.15 12.0 Km 0,59,28
SEP 18 94 Greby-alvaret.(GarderTr.& ner 1ggr)    - 13.30 20.0 Km 1.43,37
SEP 19 95 RosenF.-NäkterG.stigen-GarderobsTr. 6 ggr - 18.30 - - - 1.00,43
SEP 21 96 Kolonoin-ås.-alvar.-H.Backen,1ggr-G.Tr,1ggr. 10.05 12.5 Km 1,09,28
SEP 22 97 Greby-alvaret.(GarderTr.& ner 1ggr)    - 14.30 20.0 Km 1.42,20
SEP 27 98 RosenF.-ÅkerH.-StrandV.-KaffeT.-BorgeHbacken & ner sjön,kolonin-
åsen-landsvagen-ner-slottsruinvV-garderobstr.1ggr -Rosef.  17-20 Km 1.37,09
SEP 29 99 Kolonoin-åsen-alvaret,            13.00 12.0 Km 1,09,04
OKT 03 100 LIDINGÖLOPPET (Plac. 1306.)         12.05 30.0 Km 2.27,32          
OKT 10 101 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 16.45 8,3 Km 0.38,59
OKT 13 102 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 1,01,41
OKT 16 103 Kolonoin-åsen-alvaret,          - 14.00 12.0 Km 0,59,07
OKT 18 104 Runt kolstad               - 18.50 12.0 Km 0.55,45
OKT 20 105 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.59,11
OKT 23 106 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 15.10 7.2 Km 0.34,10
OKT 24 107*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 20.20 7.2 Km 0.30,47
OKT 28 108 Kolonoin-åsen-alvaret,          - 15.05 12.0 Km 1,02,06
NOV 01 109 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.57,11
NOV 03 110 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.57,13
NOV 05 111 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.00 7.2 Km 0.34,47
NOV 06 112*Runt kolstad (Exakt längd 11.5 Km)    - 16.15 12.0 Km 1.01,11
NOV 08 113 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.00 7.2 Km - - -
NOV 10 114 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.58,32
NOV 13 115 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 17.00 7.2 Km 0.32,03
NOV 14 116*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.45 7.2 Km - - -
NOV 15 117*Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.56,35
NOV 17 118 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.57,48
NOV 22 119 Kolstad-Berget-cykelst.BlåR.-SandG.TallG - 14.15 8.5 Km 0.45,30
NOV 24 120 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.Kungs.IFK 17.45 10.2 Km - - -   
NOV 28 121 Runt kolstad               - 16.15 12.0 Km 0.59,10
DEC 02 122 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 15.55 7.2 Km 0.34,52
DEC 06 123 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.55 7.2 Km 0.33,59
DEC 08 124 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.58,57
DEC 10 125 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.50 7.2 Km 0,37,46
DEC 11 126*Kolonoin-åsen-alvaret,(Regn)       - 14.00 12.0 Km 1,02,54
DEC 13 127 Runt kolstad               - 18.25 12.0 Km 1.03,54
DEC 18 128 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 16.05 7.2 Km 0.36,38
DEC 22 129 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 1.01,04
DEC 27 130 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.40 7.2 Km 0.42,38

Träningsrundor 2000

MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                             TID: KM:  TID: 
                             
JAN 01 1  RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(V 3ggr) IFK 13.00 24.0 Km 2.17,04
JAN 04 2  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 10.45 8.3 Km 0.47,30
JAN 06 3  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 15.30 7.2 Km 0.34,42
JAN 10 4  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.45 7.2 Km 0.39,41
JAN 12 5  Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km - - - 
JAN 15 6  Kolonin-kvarnen-LandsV.-ÅkerH.      IFK 14.00 13.4 Km 1.10,15
JAN 20 7  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 10.00 7.2 Km 0.34,51
JAN 22 8  Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 14.00 12.0 Km 0.59,40 
JAN 24 9  Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.57,57
JAN 26 10 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km - - -
JAN 31 11 Runt kolstad (Endast cykelstigen) (Snö) IFK 18.15 11.0 Km - - -
FEB 01 12 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.45 7.2 Km 0.42,35
FEB 02 13 *Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 0.59,22
FEB 05 14 ÅkerH.-Slottet-kvarnen-landsV.-ÅkerH.  IFK 14.00 13.7 Km 1.13,18
FEB 06 15 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 14.55 7.2 Km 0.34,40 
FEB 09 16 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 10.40 7.2 Km 0.33,43    
FEB 10 17 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 12.05 7.2 Km 0.32,45
FEB 11 18 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.25 7.2 Km 0.32,43   
FEB 14 19 Runt kolstad (Väntade in i 1 min.)   IFK 18.15 12.0 Km 0.56,09
FEB 15 20 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 23.25 7.2 Km 0.35,36 
FEB 16 21 *Kolonin-åsen-alvaret.           - 13.35 12.0 Km 0.58,57
FEB 19 22 Kolonin-åsen-Åkerhagen.(1+ Snömodd)   IFK 14.00 12.5 Km 1.04,00
FEB 21 23 Greby-Åkerhagen.(Anhalter-läs mer)    - 14.10 20.0 Km 1.39,56
FEB 23 24 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km - - - 
FEB 26 25 Greby-Åkerhagen.             IFK 13.35 20.0 Km 1.43,05
FEB 28 26 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.56,50 
MAR 01 27 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.59,23 
MAR 06 28 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.58,13 
MAR 08 29 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.25 7.2 Km 0.40,06
MAR 11 30 Refugen Lundegård-tillbaka. (PB 1.08,32) - 13.40 15.4 Km 1.15,57
MAR 16 31 Kolonin-åsen-alvaret.           - 14.00 12.0 Km 1.08,20
MAR 17 32 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.30 7.2 Km 0.34,33
MAR 20 33 Runt kolstad.   (PB 51,08)      - 18.35 12.0 Km 0.54,47
MAR 22 34 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.58,45
MAR 25 35 Greby-Åkerhagen.             IFK 13.30 20.0 Km 1.40,20 
MAR 29 36 Kolonin-åsen-alvaret. (Lerigt)      IFK 18.15 12.0 Km 1.02,41
APR 01 37 Greby-Alvaret. (Juni -99 1.36,08)    - 13.25 20.0 Km 1.46,46
APR 02 38 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.55 7.2 Km 0.35,02
APR 03 39 *Kolonin-åsen-Åkerhagen.         IFK 18.15 12.5 Km 1.02,03 
APR 05 40 Kolonin-åsen-Alvaret. (Surt,lerigt)   IFK 18.15 12.0 Km 1.01,53
APR 07 41 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.30 7.2 Km 0.37,42
APR 10 42 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 Km 1.00,00
APR 12 43 Kolonin-åsen-Alvaret. (Banan uppgrävd)  IFK 18.15 12.0 Km 0.58,14
APR 14 44 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.25 7.2 Km 0.33,09
APR 15 45 *Greby-Alvaret. (Juni -99 1.36,08)    IFK 14.30 20.0 Km 1.40,26
APR 18 46 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 11.20 8.3 Km 0.40,03 
APR 20 47 Kolonin-åsen-Alvaret. (17+)  (PB 53,47) - 14.25 12.0 Km 0.54,56
APR 24 48 Kolonin-åsen-Alvaret.(PB)(G.PB 0.54,29)  - 18.35 12.0 Km 0.53,47
APR 26 49 Greby-Alvaret. (PB) (Gamla PB 1.36,08)  - 16.05 20.0 Km 1.35,58
APR 29 50 RamssättrV.-Sörby-Räppl.Alvaret.(V 5ggr) IFK 14.35 23.6 Km 2.03,00
MAJ 01 51 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 18.40 8.3 Km 0.37,38
MAJ 03 52 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 Km 1.03,38
MAJ 04 53 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 10.00 8.3 Km 0.39,26
MAJ 06 54 ÖLANDS KYRKSTAFETT (Glömminge-Högsrum.(Lagplac.55) 8.3 Km 0.35,01
MAJ 08 55 Kolonin-åsen-grisst.-alvaret.(PB 1.04,48) - 17.15 13.5 Km 1.05,07
MAJ 10 56 Kolonin-kvarnen-LandsV.-alvaret.     IFK 18.15 13.0 Km 1.03,26
MAJ 12 57 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 17.40 7.2 Km 0.33,29  
MAJ 15 58 Kolonin-åsen-Alvaret. (+28)       IFK 18.15 12.0 Km 1.01,23  
MAJ 17 59 RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(V 4ggr)  - 17.15 24.0 Km 2.06,49 
MAJ 20 60 RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(V 4ggr)  - 14.30 24.0 Km 1.59,12 
MAJ 22 61 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 22.10 7.2 Km 0.30,05
MAJ 24 62 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 22.20 7.2 Km 0.31,01
MAJ 26 63 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 18.40 8.3 Km 0.48,05
JUN 03 64 STOCKHOLM MARATHON 2000 (Plac.5249)    14.00 42.195m 4.22,53   
(Start: 2.19 (4290) 10 km 54.18 (3389) 21,1 Km 1.58.25 (4522)  30 Km 2.58.06)  
JUN 09 65 Runt kolstad. (Start Guntorp) (PB 51,08) - 22.15 12.0 Km 0.52,41
JUN 12 66 BROLOPPET (Öresundsbron)             21,1 Km 1.49.27
JUN 14 67 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.40 7.2 Km 0.30,50
JUN 25 68 Kolonin-åsen-Alvaret. (Sol)        - 15.45 12.0 Km 1.03,30
JUN 26 69 *Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.03,58
JUN 28 70 Kolonin-åsen-Alvaret.(Väntade in 2 min) IFK 18.15 12.0 Km 1.04,14
JUN 29 71 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 20.50 7.2 Km 0.31,25
JUL 01 72 Kolonin-åsen-Alvaret. (Blåst)      IFK 15.00 12.0 Km 1.00,55
JUL 03 73 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.02,00
JUL 04 74 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 20.20 8.3 Km 0.36,36
JUL 05 75 *Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.04,31
JUL 08 76 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 14.40 12.0 Km 1.00,06
JUL 09 77 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 18.10 8.3 Km 0.39,11
JUL 10 78 *2 Varv Slott.skogen (Ösregn, bröt 6-7Km) IFK 19.00  -   - - -  
JUL 11 79 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 20.20 8.3 Km 0.36,19
JUL 14 80 VICTORIALOPPET  (plac.97)             9.0 Km 0.37,21
JUL 16 81 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 18.10 12.0 Km 1.02,47
JUL 17 82 *Kolonin-åsen-Alvaret.           - 18.15 12.0 Km 1.03,45
JUL 19 83 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.01,37
JUL 20 84 *RosF.-TunnL.-Hamn.-BlårR.-FuruH.-CykelV.. - 18.40 7.5 Km 0.36,10
JUL 22 85 HORNSJÖNRUNT (MKM Plac. 13)         17.00 11.5 Km 0.52.12 
JUL 26 86 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 19.00 12.0 Km 1.04,07
JUL 27 87 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 19.40 7.2 Km 0.29,56
AUG 03 88 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 19.00 12.0 Km 0.58,14
AUG 08 89 Kolonin-åsen-alvaret + G.Trappan 1ggr   - 19.05 12.5 Km 1.04,58
AUG 09 90 *Kolonin-åsen-alvaret           IFK 19.00 12.0 Km 1.03,25
AUG 12 91 Kolonin-åsen-alvaret + G.Trappan 1ggr   - 16.00 12.5 Km 1.11,39
AUG 14 92 Kolonin-åsen-alvaret           IFK 19.00 12.0 Km 1.00,23
AUG 16 93 Kolonin-åsen-alvaret (+25)       IFK 19.00 12.0 Km 1.02,11
AUG 19 94 Kolonin-åsen-alvaret + G.Trappan 1ggr  IFK 15.00 12.5 Km 1.05,43
AUG 21 95 Kolonin-åsen-alvaret           IFK 19.00 12.0 Km 1.00,05
AUG 23 96 Kolonin-åsen-alvaret           IFK 19.00 12.0 Km 1.01,13
AUG 28 97 Kolonin-åsen-alvaret           IFK 19.00 12.0 Km 1.00,45
AUG 30 98 Kolonin-åsen-alvaret.+G.Trapp.1ggr+Å.Hag.IFK 19.00 12.6 Km 1.05,18
SEP 01 99 RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 3ggr - 19.50 3.0 Km - - -
SEP 02 100*Kolonin-åsen-alvaret. (Start K.Badhus.) IFK 15.00 12.0 Km - - -
SEP 06 101 Kolonin-åsen-alvaret.  + G.Trappan 1ggr - 11.40 12.5 Km 1.11,37
SEP 11 102 Kolonin-StrT.Back-åsen. + G.trappan 1ggr - 18.30 15.0 Km 1.27,15
SEP 13 103 Kolonin-åsen-alvaret  + G.Trappan 1ggr IFK 18.15 12.5 Km 1.08,09
SEP 14 104*Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 19.10 8.3 Km 0.43,45
SEP 16 105 Kolonin-åsen-Grisstigen.+ G.Trappan 1ggr - 16.00 14.0 Km 1.12,45
SEP 18 106 Kolonin-åsen-alvaret .+  G.Trappan 1ggr - 14.50 12.5 Km 1.08,17
SEP 20 107 Kolonin-åsen-Alvaret. +  G.Trappan 1ggr - 13.00 12.5 Km 1.09,35
SEP 22 108 Kolonin-åsen-Alvaret. +  G.Trappan 1ggr - 09.50 12.5 Km 1.07,11
SEP 23 109*Greby-alvaret.    +  G.Trappan 1ggr IFK 14.30 20.0 Km 1.44,46
SEP 24 110*RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 7ggr - 18.20 3.0 Km 0.48,20
SEP 25 111*Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 Km 1.00,35
SEP 26 112*RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 4ggr - 18.45 3.0 Km 0.38,45
SEP 27 113*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.35 7.2 Km 0.33,21                   
OKT 01 114 LIDINGÖLOPPET (Nr:2399)(Plac. 2260)     12.05 30.0 Km 2.42,04
OKT 04 115 Runt kolstad               IFK 18.15 12.0 Km 1.05,10
OKT 07 116 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 15.00 12.0 Km 1.01,47 
OKT 12 117 Kolonin-åsen-Alvaret. (PB 53,47)     - 15.20 12.0 Km 1.05,25
OKT 16 118 Runt kolstad.  (Mer info - klicka här.)IFK 18.15 12.0 Km 0.57,43
OKT 18 119 Runt kolstad     "    "      IFK 18.15 12.0 Km 0.58,12
OKT 21 120 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 15.00 12.0 Km 0.58,19
OKT 22 121*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 20.00 7.2 Km 0.33,08
OKT 28 122 Kolonin-åsen-Alvaret. (PB 53,47) (Surt)  - 14.55 12.0 Km 0.58,46
OKT 29 123*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 18.45 7.2 Km 0.39,45
OKT 30 124*Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 1.01,16
NOV 01 125 Runt kolstad-Vänder-RosenF-TallG.Liljas..IFK 18.15 13.0 Km 1.06,11
NOV 06 126 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.59,25
NOV 08 127 Runt kolstad.  (Exakt tid: 0.59.59,93) IFK 18.15 12.0 Km 0.59,59
NOV 11 128 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blårör.-FuruH.-Rond..- 17.00 7.2 Km 0.32,11
NOV 12 129*Kolonin-åsen-Åkerhagen.          - 15.40 12.1 Km 1.02,46 
NOV 16 130 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 13.10 12.0 Km 1.01,23
NOV 20 131 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.58,30
NOV 22 132 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.57,58
NOV 24 133 Runt kolstad.(Start grinden)       - 19.05 12.0 Km 1.04,58
NOV 25 134*Kolonin-åsen-Alvaret.(Anhalter)     IFK 14.00 12.0 Km 1.02,29
NOV 29 135 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.58,00
DEC 02 136 Kolonin-kvarnen-LandsV.-ÅkerH.(Se foto)  - 13.00 13.4 Km 1.07,10
DEC 04 137 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 0.57,42
DEC 06 138 Runt kolstad.(Anhalter)         IFK 18.15 12.0 Km 1.00,35
DEC 13 139 Runt kolstad.(HR)(5.3 Km 27.15)     IFK 18.15 12.0 Km 0.56,33
DEC 16 140 ÅkerH.-Greby-ÅkerH.(Anhalter-se lista.)  - 13.30 20.3 Km 1.41,09   
      Mellantid: (9.2 Km 46.07)(13.7 Km 1.08,55)(17.4 Km 1.27,08)
DEC 22 141 Runt kolstad.(Start guntorp)       - 18.40 12.0 Km 1.01,55
DEC 26 142 Runt kolstad.(Start grinden)(Snö -2)   - 19.55 12.0 Km 0.57,43
DEC 27 143*Runt kolstad. (Snö +2)          IFK 18.15 12.0 Km - - -
DEC 30 144 Kolonin-åsen-Alvaret.(Lerigt & is)    IFK 14.00 12.0 Km 1.04,35

Träningsrundor 2001

MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                             TID: KM:  TID: 

JAN 01 1  Nyårsloppet               IFK 13.15 24.0 Km 2.12,35
(Mellantider: 6.3 Km 0.33,45, 12.4 Km 1.11,23, 17.4 Km 1.35,31)
JAN 07 2  Kolonin-åsen-ÅkerH.            - 15.30 12.1 Km 1.03,23 
JAN 08 3 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.40 7.2 Km 0.44,37 
JAN 10 4  Runt kolstad. (-2 blåst)         IFK 18.15 12.0 Km 0.59,31
JAN 15 5  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 13.50 8.3 Km 0.41,21
JAN 17 6  Runt kolstad. (Kom efter 5 min.)     IFK 18.15 12.0 Km 1.03,31
JAN 19 7  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 18.50 8.3 Km 0.38,35
JAN 21 8  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 19.05 8.3 Km 0.49,29
JAN 25 9  Kolonin-åsen-Alvaret. (Lerigt +5)     - 12.45 12.0 Km 1.04,57 
JAN 29 10 Runt kolstad.              IFK 18.15 12.0 Km 1.01,47
JAN 31 11 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 18.50 8.3 Km 0.39,15
FEB 03 12   "   "   "   (Snö -7 blåst) "  - 16.15 8.3 Km 0.40,37
FEB 04 13 *  "   "   "   (Snö -8 )   "  - 20.05 8.3 Km 0.41,34
FEB 07 14 Runt kolstad. (Kom efter c:a 1 min.)   IFK 18.15 12.0 Km 0.58,10
FEB 10 15 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 14.20 12.0 Km 1.10,22
FEB 12 16 Runt kolstad. (Kom efter c:a 2 min.)   IFK 18.15 12.0 Km 0.57,51
FEB 14 17 Runt kolstad. (Kom efter c:a 8 min.)   IFK 18.15 12.0 Km 1.05,02
FEB 19 18 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 13.00 12.0 Km 1.06,06
FEB 20 19 *Kolonin-åsen-Alvaret.           - 14.50 12.0 Km 1.06,41
FEB 23 20 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 19.15 8.3 Km 0.46,47
FEB 24 21 *Kolonin-åsen-Alvaret. (10 cm snö -5)   IFK 14.00 12.0 Km 1.06,56
FEB 26 22 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 10.20 8.3 Km 0.43,55
MAR 01 23 Kolonin-åsen-ÅkerH. (Snöslask +2)     - 13.50 12.1 Km 1.10,13
MAR 02 24 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 18.25 8.3 Km 0.45,26
MAR 05 25 Runt kolstad. (Blixthalt hela rundan)  IFK 18.15 12.0 Km 0.58,26
MAR 07 26 Runt kolstad. (Kom före c:a 2 min)    IFK 18.15 12.0 Km 0.55,57
MAR 10 27 Runt kolstad. (Start Gr.)         - 17.50 12.0 km 0.59,36
MAR 11 28 *Kolonin-åsen-Alvaret.           - 15.40 12.0 km 1.15,27
MAR 12 29 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.40 7.2 Km 0.39,37
MAR 14 30 Runt kolstad. (M.tid 5.3 Km 27,15)    IFK 18.15 12.0 Km 0.56,40
MAR 17 31 Kolonin-åsen-Alvaret. (Lerigt,Motvind)  IFK 14.00 12.0 km 1.02,56
MAR 19 32 Runt kolstad. (Motvind ut,snö,storm -4) IFK 18.15 12.0 km 0.57,47
MAR 20 33 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 19.35 8.3 Km 0.47,07
MAR 21 34 *Runt kolstad. (Sista V.rundan) (År.B)  IFK 18.15 12.0 km 0.54,46
Mellantider: (15.31 - 26.17 - 36.37 - 46.28)  (Kjell före c:a 150 m 0.54.26 
MAR 26 35 Greby-Alvaret.(PB 1.35,58)(Paus i 2 min) - 13.25 19.7 Km 1.45,37
MAR 28 36 Kolonin-åsen-Alvaret. (Blåst -5)     IFK 18.15 12.0 km 1.02,37
MAR 30 37 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 18.45 8.3 Km 0.40,38
MAR 31 38 *Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 15.00 12.0 km 0.59,55
APR 02 39 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 09.55 12.0 km 1.02,57	
APR 05 40 Refugen Lundegård(30 Stolpar)(PB 1.08,32) - 12.40 15.4 Km 1.13,39
APR 06 41 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.30 7.2 Km 0.32,31
APR 09 42 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 km 0.59,11
APR 11 43 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 km 0.59,18
APR 13 44 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 15.15 8.3 Km 0.37,24
APR 14 45 *Kolonin-åsen-Alvaret(Paus v.Silvervioler)IFK 15.00 12.0 Km 1.04,24
APR 16 46 Kolonin-kvarnen-LandsV.-ÅkerH. (Jogging) - 16.00 13.4 Km 1.21,03
APR 18 47 Kolonin-åsen-Alvaret. (Regn,surt +5)   IFK 18.15 12.0 km 1.02,53
APR 21 48 Greby-Alvaret.(PB 1.35,58)        IFK 14.30 19.7 Km 1.49,53
APR 23 49 Runt kolstad.(Väntade in 5 min,Regn +3) IFK 18.15 12.0 km 1.00,31
APR 24 50 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.30 7.2 Km 0.32,44
APR 25 51 *Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 km 1.03,40
APR 27 52 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.40 7.2 Km 0.31,59
APR 30 53 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 14.15 8.3 Km 0.37,03	
MAJ 01 54 *Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 18.40 8.3 Km 0.39,49
MAJ 02 55 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 18.40 7.2 Km 0.31,21
MAJ 05 56 ÖLANDS KYRKSTAFETT (Torslunda.-Färjestaden.) (17)(km/Tid: 0.04,07)
      (Lagplac.27) (Totaltid: 4.43,53)          6.2 Km 0.25,18
MAJ 07 57 Kolonin-grisstigen-alvaret.(Jogg.)(1.04,48) 09.45 13.5 Km 1.22,13
MAJ 10 58 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 15.50 12.0 km 0.58,26
MAJ 11 59 *Borgh.-Kostigen-Alvaret-G.trappan (Jogg.) - 19.15 8.9 Km - - -
MAJ 14 60 Kolonin-åsen-Alvaret.-G.Trappan (1 ggr.) IFK 18.15 12.3 Km 1.08,25
MAJ 16 61 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 km 1.03,23
MAJ 18 62 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG. - 18.30 8.3 Km 0.40,43
MAJ 19 63 *Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 15.00 12.0 km 0.59,13
MAJ 21 64 RosenF.-ÅkerH. = 7.2 Km + 2 Km (Jogg.)  - 20.40 9.2 Km - - -
MAJ 22 65 *RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 3ggr - 20.15 3.0 Km 0.33,50
MAJ 23 66 *Kolonin-åsen-Alvaret. (18.15 - Nedlagd)  - 18.55 12.0 km 1.03,38
MAJ 26 67 Kolonin-åsen-Alvaret. (Kvavt, +20)    IFK 15.00 12.0 km 1.01,14
MAJ 28 68 RamssättraV.-Sörby,(1.05,25)-Räppl.ÅkerH. - 17.30 24.0 Km 2.09,16
MAJ 30 69 Kolonin-åsen-Alvaret. (+13)       IFK 18.15 12.0 km 0.58,41
JUN 04 70 Runt kolstad. (Start grinden)       - 18.45 12.0 Km 0.55,50
JUN 09 71 STOCKHOLM MARATHON 2001 (Plac.7316)    14.15 42.195m 4.53,52  
JUN 15 72 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 19.20 7.2 Km 0.34,43
JUN 20 73 Kolonin-åsen-Alvaret. (Kom efter 5 min.) IFK 18.15 12.0 km 1.07,46
JUN 25 74 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 18.15 12.0 km 1.03,58
JUN 27 75 Kolonin-åsen-Alvaret.(+33)        IFK 18.15 12.0 km 1.08,34
JUN 29 76 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 22.20 7.2 Km 0.31,22
JUL 05 77 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 19.05 8.3 Km 0.40,31
JUL 09 78 Kolonin-åsen-Alvaret.(31+)        IFK 19.00 12.0 km 1.04,41
JUL 11 79 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 19.05 8.3 Km 0.51,31
JUL 14 80 VICTORIALOPPET (Mkm Plac. 258)           9.0 Km 0.40,10
JUL 19 81 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 19.45 8.3 Km 0.39,14
JUL 21 82 HORNSJÖN RUNT (Mkm Plac.62 )         17.00 11.5 Km 0.59,08
JUL 25 83 Kolonin-åsen-Alvaret. (29+)       - 19.00 12.0 km 1.03,44
JUL 30 84 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(21+) IFK 19.00 12.0 km 1.03,45
AUG 01 85 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.tallg. - 19.10 8.3 Km 0.47,30
AUG 09 86 NäkterG.St.kaffeT.staket.-G.robstrappan. - 14.25 - - - 0.41,25
AUG 13 87 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(17+) IFK 18.15 12.0 km 1.04,57
AUG 18 88 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(21+) IFK 15.00 12.0 km 1.02,25
AUG 24 89 Kolonin-åsen-Alvaret.           - 17.00 12.0 km 1.01,37
AUG 27 90 Kolonin-åsen-Alvaret.(Väntade in 3 Min.) IFK 18.15 12.0 km 1.07,07
AUG 29 91 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(11+) IFK 18.15 12.0 km 1.02,02
SEP 01 92 Handikapps-rundan (P.g.a. av ösregn)  IFK 15.00 8.0 Km 0.44,56
SEP 03 93 Kolonin-åsen-alvaret.+ G.Trappan 1ggr  IFK 18.15 12.5 Km 1.06,10
SEP 05 94 Kolonin-åsen-alvaret.(Trög start,35 sek) IFK 18.15 12.0 Km 1.02,00
SEP 06 95 *RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 3ggr - 19.15 3.0 Km 0.30,20
SEP 08 96 Rondell,löttorp-BödaSand (Täten 1.15)  IFK  -  17.0 Km 1.29,45
SEP 11 97 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-SandG.TallG..- 09.40 8.3 Km 0.41,04
SEP 12 98 *Kolonin-åsen-alvaret.  (Starttid 18.00) IFK 18.00 12.0 Km 1.02,26
SEP 14 99 BorgeH.B.M-Skylt.1ggr,Koln-Alv.G.Tr.2ggr - 17.40 12.2 Km 1.21,34
SEP 17 100 Kolonin-LandsV.-Alvaret.(Ösregn,Blåst)  IFK 18.00 11.4 Km 0.58,10
SEP 18 101*RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 5ggr - 17.25 3.0 Km 0.43,53
SEP 19 102*Kolonin-åsen.-Alvaret.(Surt,Lerigt)   IFK 18.00 12.0 Km 1.05,43
SEP 22 103 RamssättraV.-Sörby,-Räppl.ÅkerH.(2 pers.)IFK 13.40 24.0 Km 2.06,59
Mellan tider: FotB.planen: 34,12, RäppL.Kvarnen: 1.37,10, Bommen: 1.59,24
SEP 24 104 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-StorG.-Q8.. - 22.25 8.6 Km 0.39,56
SEP 26 105 Kolonin-åsen-alvaret.+ G.Trappan 1ggr   - 10.15 12.5 Km - - -
SEP 28 106 RosenF.-ÅkerH.-StrandV.-KaffeT.-BorgeHbacken & ner,vänder M.Skylt-
kolonin-åsen-grisstigen-alvaret-Garderobs.Tr.1ggr -NäkerGals.stigen.-RosenF.                          
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - 16.10 17.0 Km 1.49,47
OKT 01 107 Vä.grusväg,kolonin,LandsV.-Alvaret.(Regn)IFK 18.00 10.7 Km 0.57,04
OKT 06 108 LIDINGÖLOPPET (Plac.2763) Resultat-30Km   13.10 30.0 Km 2.47,46
OKT 10 109 BorgeH.-Vä.Stor,sten-alvaret.(Beckmörkt) IFK 18.00 8.7 Km 0.45,07
OKT 13 110 Kolonin-kvarnen-LandsV.-åsen-alvaret.  IFK 15.00 13.9 Km 1.09,58
OKT 20 111 VÄXSJÖ MARATHON(Plac.147/163 )Resultatlista 11.00 42.195m 4.22,33
OKT 26 112 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.. - 17.40 7.2 Km 0.33,44
NOV 02 113 Kolonin-åsen-alvaret.           - 14.10 12.0 Km 1.00,45
NOV 05 114 Runt kolstad.(3+/M.Tid,kolst. 37,48)   IFK 18.00 12.0 km 0.56,27
NOV 07 115 R.kolstad.(M.Tid:28.07/38.16) (Regn +1) IFK 18.00 12.0 km 0.58,19
NOV 09 116 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(+0) 19.10 8.3 Km 0.44,18
NOV 10 117*BorgeH.-Vä.Stor,sten-alvaret.(Blåst,-1) IFK 14.00 8.7 Km 0.45,01
NOV 12 118 Runt kolstad.(1+/M.Tid,kolst. 39,01)   IFK 18.00 12.0 km 0.59,36
NOV 14 119 Runt kolstad.(-1/M.Tid,kolst. 37,19)   IFK 18.00 12.0 km 0.56,12
NOV 17 120 Kolonin-åsen-alvaret.          IFK 14.00 12.0 Km 1.03,20
NOV 21 121 Runt kolstad(+8/M.Tid.17.03/27.30/37,05) IFK 18.00 12.0 Km 0.56,12
NOV 26 122 Runt kolstad(+2/M.Tid.16.55/28.43/39,23) IFK 18.00 12.0 Km 0.58,12
DEC 01 123 Kolonin-åsen-alvaret.(+0 Motvind ut)   IFK 14.00 12.0 Km 1.04,42
DEC 12 124 Runt kolstad.(M.Tid,kolst.37,30)(T.54.30)IFK 18.00 12.0 km 0.56,02
DEC 15 125 Kolonin-åsen-alvaret.(+0 Blåst,hagel)  IFK 14.00 12.0 km 1.04,08
DEC 19 126 Runt kolstad.(15.53,-1,Snöstorm)(T.54.00)IFK 18.00 12.0 km 1.06,28
DEC 22 127 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(-9) 17.10 8.3 Km 0.45,50
DEC 24 128 Slottsk.1,varv-Grind.Solid.(Snöstorm,-5) IFK 10.00 6.5 Km 0.33,22
DEC 27 129 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(-5) 16.35 8.3 Km 0.44,07
DEC 28 130*RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.(Snö) 18.20 7.2 Km 0.39,50

Träningsrundor 2002

MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                             TID: KM:  TID: 

JAN 01 1 RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Halt,snö)IFK 13.15 24.0 Km 2.18,50
Mellan tider: FotB.planen:35,10,3 Klöver:1.12,16,RäppL:1.43,10, Bo.m:2.12,24
JAN 05 2 Runt kolstad(-2-1mSnö,halt)(28.42,39.25) IFK 14.00 12.0 Km 1.00,15
JAN 11 3 KungsGB.M.Krukor.ÅkerH.Hamn.CykelSt.FuruHäll 14.15 C:a13Km 1.19,12
JAN 14 4 Runt kolstad (E.CykelSt.)(M.Tid.25.05-is)IFK 18.00 11.5 Km 0.57,08
JAN 16 5 Runt kolstad+BjörkV.(P.g.a blank is.)  IFK 18.00 11.6 Km 1.05,16
JAN 19 6 Kolonin-åsen-alvaret(+4,Snö,V.på is,ler) IFK 14.00 12.0 Km 1.03,58
JAN 23 7 Runt kolstad(M.Tid:15.29,36.09,46.14   IFK 18.00 12.0 Km 0.54,41
JAN 26 8 Runt kolstad.(15cm,snö,oplogat,+1,Halt) IFK 14.00 12.0 Km -------
JAN 28 9 Runt kolstad.(+5,Motvind hem.)      IFK 18.15 12.0 Km 1.00,03
JAN 31 10 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG. - 17.10 8.3 Km 0.45,40
FEB 04 11 Runt kolstad.(+7,Motvind hem.)      IFK 18.10 12.0 Km 0.56,26
FEB 06 12 Runt kolstad (Endast C.stigen)(Joggning) IFK 18.00 11.5 Km 1.03,11
FEB 09 13 Kolonin-åsen-Alvaret.          IFK 14.00 12.0 Km 1.04,14
FEB 13 14 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.  - 22.25 7.2 Km 0.32,58
FEB 20 15 Runt kolstad (Snö,Blixthalt,-1)     IFK 18.00 12.0 Km 0.59,20
FEB 23 16 Kolonin-åsen-Alvaret.(Is,Blixthalt,+2)  IFK 14.00 12.0 Km - - - 
FEB 25 17 Runt kolstad. (-2)           IFK 18.00 12.0 Km 0.58,05
FEB 27 18 Runt kolstad.(15.29)(-1)(Täten 56.37)  IFK 18.00 12.0 Km 0.59,33
MAR 02 19 Kolonin-åsen-Alvaret.(Jagade ifatt 57 M.)IFK 14.00 12.0 Km 1.01,00
MAR 04 20 Runt kolstad.(+3)            IFK 18.00 12.0 Km 0.58,48
MAR 07 21 Greby-Åkerhagen.             - 12.20 20.0 Km 1.53,55
MAR 11 22 BorgeH.-Cykelst.-KungsTr.-ÅkerH.(3 Per.) IFK 18.00 9.0 Km 0.48,03
MAR 13 23 BorgeH.-Cykelst.-TorsG.-SandG.-Hamn..  IFK 18.00 10.0 Km 0.51,20
MAR 16 24 ÅkerH.-Greby-ÅkerH.(Motvind mot RäppL.) IFK 14.00 20.3 Km 1.40,54
Mellan tider: Greby,VägSkäl:0.47,10,-RäppLinge,Stopp:1.08,27,-Bommen:1.33,34
MAR 20 25 TESTLOPP                 - 21.30 6.2 Km 0.28,54
MAR 25 26 BorgeH.-Cykelst.-KungsTr.-ÅkerH.(0+)   IFK 18.00 9.0 Km 0.49,41
MAR 27 27 Kolonin-åsen-ÅkerH.           IFK 18.00 12.2 Km 1.01,44
MAR 30 28 Kolonin-åsen-ÅkerH. (17+,Sol)      IFK 14.00 12.2 Km 1.00,23
APR 01 29 BorgeH.-Vä.Stor,sten-alvaret.(Regn,surt) IFK 18.00 8.7 Km 0.44,07
APR 03 30 Kolonin-åsen-Alvaret. (3 Per.)      IFK 18.00 12.0 Km 0.59,21
APR 06 31 ÅkerH.-Greby-ÅkerH.(Motvind hem.)    IFK 14.30 20.3 Km 1.39,03
Mellan tider: Greby,VägSkäl:0.45,30,-RäppLinge,Stopp:1.06,31,-Bommen:xxxxxxx
APR 08 32 Kolonin-åsen-Alvaret. (2 Per.)      IFK 18.00 12.0 Km 1.00,27
APR 11 33 RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.      - 14.50 24.0 Km 2.03,51
Mellan tider: FotB.planen:30,57 Sörby:1.03,56,RäppL.K:1.28,11, Bo.m:1.58,07
APR 15 34 Kolonin-kvarnen-StrandtB.-Gristig.-Alvar.IFK 18.00 15.0 Km 1.16,20
APR 17 35 Kolonin-åsen-Alvaret. (2+ Blåst.)    IFK 18.00 12.0 Km 0.59,04
APR 20 36 Kolonin-åsen-Alvaret. (18+ Sol,varmt)  IFK 15.00 12.0 Km 0.58,01
APR 22 37 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.-StorG.-Q8.. - 22.25 8.6 Km 0.40,22
APR 29 38 Kolonin-åsen-Alvaret. (47.06)      IFK 18.00 12.0 Km 0.59,17
MAJ 01 39 VÄXJÖLOPPET (Plac.98)           - 10.30 21.1 Km 1.44,12
MAJ 06 40 Kolonin-åsen-Alvaret. (47.31)      IFK 18.00 12.0 Km 1.00,24
MAJ 08 41 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.. - 19.45 8.3 Km 0.37,36
MAJ 11 42 ÖLANDS KYRKSTAFETT 2002 (Glömminge-Högsrum) 10.54 8.2 Km 0.35,07
Total tid: 4.48,32 - (Plac. 34) (Km/4.16)
MAJ 13 43 BorgeH.-Cykelst.-KungsTr.-ÅkerH.(27+)  IFK 18.00 9.0 Km 0.48,15
MAJ 15 44 Kolonin-åsen-Alvaret.(46.41)(Paus i H.B) IFK 18.00 12.0 Km 1.00,25
MAJ 20 45 ÅkerH.-Greby-Alvaret.(9.2 Km - 44.43)   - 16.30 20.0 km 1.59,28
MAJ 22 46 Kolonin-åsen-Alvaret.(48.07) (+18)    IFK 18.00 12.0 Km 1.00,17
MAJ 25 47 BorgeH.-Stigen-GarderobsTr.(1grr +24)  IFK 15.00 9.5 Km 0.51,54
MAJ 27 48 Runt kolstad.               - 22.30 12.0 Km 0.56,54
JUN 03 49 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.   19.10 7.2 Km 0.38,04
JUN 05 50 BorgeH.-Cykelst.-Bommen.-ÅkerH.(27+)   IFK 18.00 9.0 Km 0.44,15
JUN 08 51 STOCKHOLM MARATHON 2002              42.195m 4.41,13 
JUN 12 52 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.   19.10 7.2 Km 0.31,04
JUN 17 53 Kolonin-åsen-Alvaret.(50.07) (+24)    IFK 19.00 12.0 Km 1.03,05
JUN 19 54 BorgeH.-Kostigen.-Alvaret.(25+)(KB.hus) IFK 19.00 8.7 Km 0.45,31
JUN 24 55 Kolonin-åsen-ÅkerH..(49.59) (+18)    IFK 19.00 12.0 Km 1.05,46
JUN 26 56 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(17+) IFK 19.00 12.0 Km 1.06,49  
JUN 29 57 Kolonin-åsen-Alvaret.(G.Tr.1grr)(17+)  IFK 15.00 12.5 Km 1.08,45 
JUL 02 58 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG(+14) 22.35 8.3 Km 0.36,47
JUL 05 59 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(Sol)17.35 8.3 Km 0.43,41
JUL 08 60 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(17+) IFK 19.00 12.0 km 1.03,32
JUN 10 61 BorgeH.-Kostigen.-Alvaret.(18+)(KB.hus) IFK 19.00 8.7 Km 0.46,31
JUL 12 62 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG(+19) 19.35 8.3 Km 0.36,56
JUL 15 63 VICTORIALOPPET (Plac.141)          19.00 9.0 km 0.38,18
JUL 20 64 HORNSJÖN RUNT (Plac.43)           17.00 11.5 Km 0.55,11
JUL 24 65 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(16+) IFK 19.00 12.0 Km 1.00,25
AUG 12 66 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(Kvavt)" 19.00 12.0 Km 1.03,08
AUG 14 67 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(25+) " 19.00 12.0 Km 0.57,58
AUG 17 68 BorgeH.-Kostigen.-Alvaret+G.Tr.1ggr)(29+)IFK 15.00 8.7 Km 0.53,43
AUG 19 69 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(27+) IFK 19.00 12.0 Km 1.05,35
AUG 21 70 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(27+) IFK 19.00 12.0 Km 0.58,00
AUG 24 71 BorgeH.-Kostigen.-Alvaret+G.Tr.1ggr)(29+)IFK 15.00 8.9 Km 0.52,23
AUG 25 72*RosenF.-NäkterG.stigen. + G.Trappan 3ggr - 17.25 3.0 Km 0.34,53
AUG 26 73 BorgeH.-Cyckelst.-Alvaret.        IFK 19.00 8.8 Km 0.49,54
AUG 28 74 RosenF.-NäkterG.stigen.+G.Trappan 4ggr  - 18.55 3.3 Km 0.39,56
SEP 02 75 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(20+) IFK 18.00 12.0 Km 1.06,15
SEP 04 76 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(18+) IFK 18.00 12.0 Km 0.59,58
SEP 07 77 Kolonin-åsen-alvaret.+ G.Trappan 1ggr  IFK 15.00 12.5 Km 1.19,04
SEP 08 78 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG(+20) 17.00 8.3 Km 0.51,45
SEP 12 79 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.  - 19.10 7.2 Km 0.37,03
SEP 16 80 Kolonin-åsen-alvaret.(+10)        IFK 18.00 12.0 Km 0.58,35
SEP 18 81 Kolonin-åsen-alvaret.+ G.Trappan 1ggr  IFK 18.00 12.5 Km 1.07,35
SEP 20 82 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG  - 18.10 8.3 Km 0.50,41
SEP 21 83*HELLAS GÅRDEN.(Lidingöloppsterr.)    IFK 14.30 10.0 Km 0.55,07
SEP 23 84 Kolonin-kvarnen-åsen-grisstigen-alvaret. - 14.15 15.7 Km 1.40,21
SEP 25 85 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG(+9) 17.00 8.3 Km 0.38,34
SEP 28 86 LIDINGÖLOPPET  (Plac. 4271)         13.15 30  Km 3.06,19
OKT 12 87 Kolonin-åsen-alvaret.(+5)        IFK 15.00 12.0 Km 1.00,40
OKT 16 88 Runt kolstad.(+6)            IFK 18.00 12.0 Km 0.58,56
OKT 19 89 Grind,soliden-----><(P.g.a KroppK.)    - 15.00 3.4 Km 0.15,39
OKT 21 90 Runt kolstad. (16.03/26.58/37,13)    IFK 18.00 12.0 Km 0.57,45
OKT 27 91 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond.   17.10 7.2 Km 0.38,19
OKT 28 92*Runt kolstad.(15,26/26,58/37,37/48,49)  IFK 18.00 12.0 Km 0.58,36
OKT 30 93 Runt kolstad. (19.03/31.58,Runt Badhus) IFK 18.00 12.0 Km 1.03,47
NOV 02 94 Kolonin-åsen-alvaret.(+2/Storm hem.)   IFK 14.00 12.0 Km 1.05,35
NOV 04 95 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond. IFK 18.00 7.2 Km 0.38,19
NOV 06 96 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-BlåR.-FuruH.-Rond. IFK 18.00 7.2 Km 0.39,51
NOV 07 97 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG  - 19.00 8.3 Km 0.50,34
NOV 11 98 Kolonin-åsen-alvaret.(-1/Snö)       - 12.15 12.4 Km 1.09,09
NOV 13 99 Runt kolstad.(15.28/27.36/38.19)     IFK 18.00 12.0 Km 0.58,25
NOV 16 100Kolonin-åsen-alvaret.(11.20/28.54/47.11) IFK 14.00 12.0 Km 0.59,51
NOV 22 101Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG  - 17.00 8.3 Km 0.52,34
NOV 27 102Runt kolstad.(2+)            IFK 18.00 12.0 Km 1.00,25
NOV 29 103RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.RO.(Nya skor)  - 16.50 7.2 Km 0.34,27
DEC 07 104Kolonin-åsen-alvaret.(47.15)(Snö,is,-2) IFK 14.00 11.9 Km 1.00,21
DEC 09 105Cyckelst.-BjörkV.KLINTA-Stora stenar..  IFK 18.00 12.2 Km 1.09,54
DEC 11 106Runt kolstad.(-3 Snö,halt.)       IFK 18.00 12.0 Km 1.02,27
DEC 16 107Runt kolstad.(-2 Snö,is)(17.05,40.17)  IFK 18.00 12.0 Km 1.01,27
DEC 18 108CykelSt.-BjörkV.-CyckSt.-FuruH.-RosenF. IFK 18.00 8.5 Km 0.46,21
DEC 21 109Kolonin-åsen-alvaret.(50.45)(Snö,is,-2) IFK 14.00 12.0 Km 1.05,33
DEC 26 110RosenF.-KungsgB.-MjölkK.-KungsgB.-Q8..  - 16.10 8.5 Km 0.45,37
DEC 27*111RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.Rondell-SolB.  - 17.30 7.5 Km 0.40,32
 

Träningsrundor 2003MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                            TID:  KM:  TID:
                                
JAN 01 1  RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(-5)   IFK 13.15 24.0 Km 2.13,54
Mellan tider: FotB.planen:33,56,3 Klöver:1.08,16,RäppL:1.36,38, Bo.m:2.07,24
JAN 04 2  ÅkerH.-BorgeH.Kors.ÅkerH.(-12)(20cm snö)IFK 14.00 8.5 Km 0.45,27
JAN 08 3  Runt kolstad.(End.Cykelst.)(-6,Snö)   IFK 18.00 11.5 Km 0.55,37
JAN 11 4  ÅkerH.-BorgeH.Kors.ÅkerH.(-5)(MotV.Ut) IFK 14.00 8.5 Km 0.40,20
JAN 13 5  CykelSt.-BjörkV,-CyckSt.FuruH.-RosenF. IFK 18.00 8.0 Km 0.43,45
JAN 15 6  Runt kolstad.(16.16/27.09/37.14)(+5)  IFK 18.00 12.0 Km 0.56,25
JAN 20 7  CykelSt.-FuruH.-RosenF.-ÅkerH.     IFK 17.55 6.5 Km 0.33,09
JAN 22 8  Runt kolstad.(16.09/27.23/37.24)(+1)  IFK 18.00 12.0 Km 0.56,22
JAN 25 9  Kolonin-åsen-alvaret.(29.58/49.07)(Surt)IFK 14.00 12.0 Km 1.01,42
JAN 27 10 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 22.20 7.2 Km 0.33,28
JAN 30 11 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond(Sk.) 17.20 7.2 Km 0.41,23
JAN 31 12 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.05 7.2 Km 0.39,46
FEB 03 13 BlåR.-BjörkV,-CyckSt.FuruH.-RosenF...  IFK 18.00 8.5 Km -------
FEB 05 14 Runt kolstad.(16.01/26.59/36.53)(Snö,-5)IFK 18.00 12.0 Km 0.56,19
FEB 08 15 BadH.-Hö.Vä.Vä.-Hamn.-StrandV.-KaffeT.-BorgeH.-CyckSt.-Bommen.---
ÅkerH.Vägen-Mej.Vä.Badhuset.(Ca: 30 Längder,(25m) IFK 14.00 10.1 Km 0.53,51
FEB 10 16 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.05 7.2 Km 0.39,02
FEB 12 17 Runt kolstad.(15.35/26.43/36.35)(Is,-2) IFK 18.00 12.0 Km 0.55,54
FEB 15 18 Kolonin-åsen-alvaret.(53.12)(Hård,Snö) IFK 14.00 12.0 Km 1.07,31
FEB 17 19 Runt kolstad.(16.28/28.09/39.11/51.12) IFK 18.00 12.0 Km 0.59,28
FEB 19 20 Runt kolstad.(14.45/25.03/35.51/47.13) IFK 18.00 12.0 Km 0.57,27
FEB 24 21 Runt kolstad.(16.11/27.26/37.47/48.14) IFK 18.00 12.0 Km 0.57,19
FEB 26 22 Runt kolstad.(15.21/26.49/36.13/46.21) IFK 18.00 12.0 Km 0.56,09
MAR 02 23 Runt kolstad.(14.29/25.16/36.02/45.56)  - 17.40 12.0 Km 0.54,14
MAR 03 24 *RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 22.30 7.2 Km 0.34,55
MAR 06 25 ÅkerH.-Greby-ÅkerH.(Motvind mot Greby.) - 14.20 20.3 Km 1.42,07
Greby-VägSkäl: 0.46,27,-RäppLinge,-Stopp:1.09,22,-Räpplinge,-Vägskäl:1.27,39
MAR 10 26 Runt kolstad.(15.47/26.29/36.44/47.15) IFK 18.00 12.0 Km 0.55,45
MAR 12 27 Runt kolstad.(16.11/27.01/36.25/46.50) IFK 18.00 12.0 Km 0.56,11
MAR 14 28 Kolstad-Tallg.Sandg.(Bastun,jonsbrygga) IFK 18.15 9.5 Km 0.45,41
MAR 15 29 *Kolonion-åsen-Alvaret.(Surt,lerigt)   IFK 14.00 12.0 Km 1.06,36
MAR 17 30 BlåR.-BjörkV,-CyckSt.FuruH.-RosenF...  IFK 18.00 8.5 Km 0.48,21
MAR 21 31 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 22.20 7.2 Km 0.32,20
MAR 22 32 *Kolonion-åsen-Alvaret.(Surt,lerigt)   IFK 14.00 12.0 Km 1.05,41
MAR 24 33 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.43,32
MAR 26 34 Kolon.-åsen-Alv.(9.52/18.50/26.13/43.12)IFK 18.00 12.0 Km 0.55,56
MAR 28 35 Kolon.-åsen-Alv.(9.54/19.43/27.03/46.05) - 17.50 12.0 Km 0.59,50
MAR 31 36 ÅkerH.-BorgeH.Kors.ÅkerH.(MotV.hem)   - 14.20 8.5 Km 0.43,17
MAR 31 37 Kolon-åsen-Alv.(11.36/21.17/29.41/48.23)IFK 18.00 12.0 Km 1.01,14
Forts. 2003
MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                            TID:  KM:  TID:

APR 02 38 Kolon-åsen-Alv.(11.38/21.48/30.22/49.04)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,54
APR 05 39 Kolon-åsen-Alv.(10.40/20.44/29.14/49.12)IFK 15.00 12.0 Km 1.04,24
ARR 07 40 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 22.40 7.2 Km 0.36,27
APR 11 41 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 18.20 8.3 Km 0.39,21
APR 14 42 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.46,34
APR 16 43 Kolon-åsen-Alv.(11.09/20.54/29.00/48.01)IFK 18.00 12.0 Km 1.01,09
APR 19 44 BorgeH.-CykelSt.-ÅkerH.(13.12/23.46)  IFK 15.00 9.0 Km 0.55,23
APR 23 45 Kolon-åsen-Alv.(11.07/20.36/28.03/45.20)IFK 18.00 12.0 Km 0.58,49
APR 27 46 Greby-ÅkerH.(Hård Motvind till Räppl.) IFK 15.00 20.0 Km 1.44,28
KaffeT.AsF.stig:11.19/Grusväg:29.51/Greby,Vägskäl:47.08/Räpp.vägskäl:1.10,44
MAJ 02 47 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 17.20 8.3 Km 0.36,49
MAJ 05 48 Kolon-åsen-Alv.(11.06/21.02/28.58/48.11)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,18
MAJ 07 49 Kolon-åsen-Alv.(10.42/20.34/27.38/45.55)IFK 18.00 12.0 Km 0.59,32
MAJ 10 50 ÖLANDS KYRKSTAFETT 2003 (Glömminge-Högsrum) 10.50 8.2 Km 0.35,25
Total tid: 5.03,59 - Plac. 39/Km/4.19)(2002:Tot 4.48,32 - Plac. 34_/Km:4.16)
MAJ 19 51 Kolon-åsen-Alv.(12.02/21.23/29.16/49.21)IFK 18.00 12.0 Km 1.04,04
MAJ 21 52 Kolon-åsen-Alv.(11.17/21.18/29.11/48.28)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,55
MAJ 23 53 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond...- 18.45 7.2 Km 0.32,55
MAJ 26 54 BorgeH.-Grisst.Bakl.-Alv.-Gardrobt.1ggr IFK 18.00 10.5 Km 0.57,11
MAJ 31 55 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alv.(28+) IFK 15.00 8.7 Km 0.47,11
JUN 02 56 Kolon-åsen-Alv.(11.21/21.43/30.21/50.24)IFK 18.00 12.0 Km 1.03,01
JUN 09 57 Kolonin-åsen-grisst.-Alv.(10.01/19.50/49.03)17.00 13.5 Km 1.10,15
              (49.03)Borgehage/Grön, grind, 9.7 Km----^
JUN 11 58 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 17.50 7.2 Km 0.32,30
JUN 12 59 *Intervall 3x300 m (54.00 Sec.)
JUN 14 60 Kolon-åsen-Alv.(11.10/21.28/29.28/49.07)IFK 15.00 12.0 Km 1.02,19
JUN 16 61 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 19.20 8.3 Km 0.37,08
JUN 19 62 Kolon-åsen-Alv.(09.54/19.58/29.13/51.28) - 20.10 12.0 Km 1.07,56
JUN 25 63 Kolonin-åsen-Alvaret.(St.k.bad hus)(15+)IFK 19.00 12.0 Km 1.05,23
JUN 28 64 Kolon-åsen-Alv.(10.17/19.56/28.29/48.17) - 15.00 12.0 Km 1.00,50
JUN 30 65 Kolon-åsen-Alv.(11.23/20.56/28.36/46.27)IFK 19.00 12.0 Km 0.59,51
JUL 04 66 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 18.40 8.3 Km 0.45,23
JUL 05 67 BorgeH.-LandsV.-ÅkerH.           16.00 8.4 Km 0.53,34  
JUL 07 68 Kolon-åsen-ÅkeH(11.04/20.56/29.25/49.52)IFK 19.00 12.2 Km 1.04,29
JUL 09 69 BorgH.Vä.Grnd.Stig.mot,kvarn(9.44/18.56)IFK 19.00 9.5 Km - - -    
JUL 12 70 HORNSJÖN RUNT 2003(Tot.plac. 47)      17.00 11.5 Km 0.56,44
JUL 15 71 VICTORIALOPPET 2003 (Plac.240)       19.00 9.0 Km 0.40,56
JUL 24 72 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 18.20 8.3 Km 0.44,34
JUL 30 73 Kolon-åsen-Alv.(11.28/21.49/30.17/50.32)IFK 19.00 12.0 Km 1.03,46
AUG 06 74 Kolon-åsen-Alv.(10.18/19.45/27.42/47.48)IFK 19.00 12.0 Km 1.01,17
AUG 09 75 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alv.(28+) - 15.00 8.7 Km - - -	
AUG 11 76 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alv.(28+) IFK 19.00 8.7 Km 0.47,34
AUG 13 77 Kolon-åsen-Alv.(11.10/21.10/29.27/48.24)IFK 19.00 12.0 Km 1.02,23
AUG 18 78 Kolon-åsen-Alv.(11.29/21.49/29.27/49.00)IFK 19.00 12.0 Km 1.03,53
AUG 20 77 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alv.(16+) IFK 19.00 8.7 Km 0.48,12
AUG 23 78 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alv.(14+) IFK 15.00 8.7 Km 0.46,23
AUG 26 79 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 22.30 7.2 Km 0.35,24
AUG 29 80 Kolon-åsen-Alv.(10.41/20.14/28.33/47.07)IFK 19.00 12.0 Km 1.01,03
SEP 01 81 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.30 7.2 Km 0.36,14
SEP 04 82 Kolon-åsen-Alv.(10.39/20.26/28.34/47.28)IFK 18.10 12.0 Km 1.01,17
SEP 08 83 Kolon-åsen-Alv.(10.26/20.26/29.13/52.08)IFK 18.00 12.0 Km 1.06,17
SEP 13 84 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alv.1ggrG.IFK 15.00 9.2 Km 0.50,46
SEP 15 85 Kolon-åsen-Alv.1gg,G.(20.07/29.13/47.08)IFK 18.00 12.0 Km 1.03,19
SEP 17 85 Kolon-åsen-Alv.(11.55/20.23/29.13/47.08)IFK 18.00 12.0 Km 1.06,43
SEP 22 86 Kolon-åsen-Alv.(11.44/21.12/30.12/52.45)IFK 18.00 12.0 Km 1.09,33
SEP 24 87 Atoffs.V.Vä.-åsen-alv.(11.47/21.53)   IFK 18.00 11.5 Km 0.52,34 
SEP 27 88 LIDINGÖLOPPET(Bröt vid 20.5 Km)     - 13.15 20.5 Km 2.06,44    
OKT 11 89 Kolstad-berget-cyckelSt.-Rondell.    - 17.00 6.5 Km - - -
OKT 11 90 BorgeH.-cykelst.-Bommen-ÅkerH.     IFK 18.00 9.1 Km 0.46,59
OKT 15 91 Blarör-cylelst.Slut-FuruH.-RosenF.   IFK 18.00 10.3 Km 0.58,25
OKT 18 92 Kolon-åsen-Alv.(10.55/21.03/28.19/47.01)IFK 14.00 12.0 Km 1.00,49
OKT 20 93 Runt kolstad.(Endast cyckelst.)(F.24.49)IFK 18.00 11.5 Km 0.56,35
OKT 27 94 Runt kolstad.(Endast cyckelst.)(F.23.59)IFK 18.00 11.5 Km 0.55,09
NOV 01 95 Kolon-åsen-Alv.(12.07/22.18/30.58/51.11)IFK 14.00 12.0 Km 1.04,35
NOV 03 96 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 22.30 7.2 Km 0.34,29
NOV 12 97 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.20 7.2 Km 0.36,49
NOV 15 98 Kolon-åsen-Alv.(11.39/21.32/29.06/49.06)IFK 14.00 12.0 Km 1.02,36
NOV 17 98 Runt kolstad.(Endast cyckelst.)(F.25.48)IFK 18.00 11.5 Km 0.57,54
NOV 22 99 Kolon-Kvarn-åsen-Alv.(11.22/21.20/29.26)IFK 14.00 13.8 Km 1.12,37
NOV 26 100 CykelSt-BjörkV-Kolst.(25.49/36.06/48.26)IFK 18.00 11.6 Km 0.57,00
DEC 01 101 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.25.23) IFK 18.00 11.5 Km 0.55,55
DEC 03 102 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.25.46) IFK 18.00 11.5 Km 0.56,11
DEC 06 103 Kolon-åsen-Alv.(11.19/20.21/28.06/47.09)IFK 14.00 12.0 Km 1.01,29
DEC 08 104 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 22.30 8.3 Km 0.42,04
DEC 11 105 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.24.00)  - 17.30 11.5 Km 0.56,39
DEC 17 106 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.26.30) IFK 18.00 11.1 Km -Bröt-
DEC 22 107 cyckest.-FuruH.-RosenF.-ÅkerH(Blixthalt)IFK 18.00 6.5 Km 0.37,23
DEC 25 108 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 10.40 8.3 Km 0.42,52
DEC 27 109 Kolon-åsen-Alv.(11.57/22.03/33.03/49.19)IFK 14.00 12.0 Km 1.03,07Träningsrundor 2004


MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                            TID:  KM:  TID:
                                
JAN 01 1  RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(-2/Snö.)IFK 13.15 24.0 Km 2.16,01
Mellan tider:FotB.planen:0.35,15.4Klöver:1.11,13,RäppL:1.38,16,Bomen:2.10,03
PS: Start fältet hade paus i c:a 4 Min. vid Björkviken p.g.a. av Tekniska problem. - Sluttiden c:a 2.12,00
JAN 05 2  Runt kolstad.(14.59/26.14/36.36/47.02)  - 16.00 12.0 Km 0.55,22
JAN 07 3  Runt kolstad.(15.12/27.34/39.12/50.35) IFK 18.00 12.0 Km 1.00,51
JAN 09 4  RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Blår.-FuruH.-Rond.. - 18.30 7.2 Km 0.36,21
JAN 10 5 *BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-al.(11.21)IFK 14.00 8.7 Km 0.50,34
JAN 12 6  Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 22.30 8.3 Km 0.42,07
JAN 15 7  Runt kolstad.(15.55/27.09/38.51/47.58)  - 16.30 12.0 Km 1.00,17
JAN 19 8  CyckelSt.Klinta,-Stenar.Vänder.(Snö,Is) IFK 18.00 11.7 Km 0.59,57
JAN 21 9  Cyck.St.BjörkV.-Kolst.(Snö,-10)(26.04) IFK 18.00 11.9 Km 0.56,01
JAN 24 10 Kolonin-åsen-alvaret(Snö,-3)(11.53)   IFK 14.00 12.0 Km 1.12,24
JAN 28 11 Cykelst.BjörkV.CykelSt.Slut.Rosenf.(Snö)IFK 18.00 8.5 Km - - -
JAN 31 12 Runt kolstad.(15.21/27.30/39.11/50.48)  - 14.00 12.0 Km 1.00,21     
FEB 02 13 CyckelSt.Klinta,-Stenar.Vänder.(Snö,Is) IFK 18.00 11.7 Km 1.00,12
FEB 09 14 Runt kolstad.(16.10/27.06/37.41/48.58) IFK 18.00 12.0 Km 0.57,21
FEB 11 15 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.23.14) IFK 18.00 11.5 Km 0.54,44
FEB 14 16 Kolonin-åsen-alvaret.(11.21/21.05/48.32)IFK 14.00 12.0 Km 1.02,39
FEB 16(01) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cykling.)- 11.40 24.0 Km 1.02,41
FEB 19(02) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cykling.)- 10.40 24.0 Km 1.01,40
FEB 23 17 CykelSt.-ÅlF.G.-LandsV.-FuruH.-RosenF. IFK 18.15 7.5 Km 0.38,16
FEB 25 18 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.25.30) IFK 18.00 11.5 Km 0.54,32
FEB 28 19 Kolon-åsen-alv.(11.39/21.32/29.39/50.04)IFK 14.00 12.0 Km 1.04,47 
MAR 01 20 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.25.30) IFK 18.00 11.5 Km 0.55,48
MAR 03 21 CykelSt.-Furuh.-RosenF.-ÅkerH.(snöstorm)IFK 18.00 6.0 Km 0.37,27
MAR 13 22 Slottskogen-Bergdala. (Förkyld)    IFK 14.00 3.0 Km - - - 
MAR 16 23 Kolon-åsen-alv.(10.57/21.30/31.39/51.44) - 08.45 12.0 Km - - - 
MAR 20 24 Kolon-åsen-ÅkH.(12.57/22.30/30.29/49.44)IFK 14.00 12.5 Km 1.03,10 
MAR 22 25 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.25.39) IFK 18.00 11.5 Km 0.57,55
MAR 24 26 Runt kolstad.(Endast cykelt.)(F.25.57) IFK 18.00 11.5 Km 0.56,54
MAR 29 27 Kolon-åsen-alv.(10.41/20.41/28.50/49.02)IFK 18.00 12.0 Km 1.00,46 
MAR 31 28 Kolon-åsen-alv.(10.34/20.19/28.35/49.24)IFK 18.00 12.0 Km 1.04,07 
APR 03 29 Kolon-åsen-alv.(11.02/20.26/28.19/46.22)IFK 14.00 12.0 Km 0.58,16 
APR 05 30 Kolon-åsen-alv.(10.34/20.19/28.35/49.24)IFK 18.00 12.0 Km 1.04,07 
APR 07 31 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.49,31
APR 08 32 *BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret.  - 17.30 8.7 Km 0.43,24
APR 10 33 *BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret.  - 18.30 8.7 Km - - -
APR 12 34 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 17.40 8.3 Km 0.49,41
APR 13(03) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cykling.)- 15.40 24.0 Km 0.56,57
APR 17 35 Greby-ÅkerHagen.(Sol,stekhet,*16+)   IFK 14.00 20.3 Km 1.45,04
Mellan tider: 11.21/21.17/29.25/ = Greby,VägSkäl:0.46,07,-RäppLinge,Stopp:1.09,26,-Bommen:xxx
APR 18(04) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cyckling.)- 13.50 24.0 Km 0.55,01
APR 19 36 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.43,42
APR 20(05) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cyckling.)- 18.10 24.0 Km 0.53,34
APR 21 37 Kolon-åsen-alv.(12.01/22.22/30.58/52.26)IFK 18.00 12.0 Km 1.05,11 
APR 26 38 RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(+14/Sol.) - 14.45 24.0 Km 2.08,46
Mellan tider: FotB.planen: 0.32,06.4-Klöver: 1.05,32, RäppL: 1.29,36, Bomen: 2.00,41
APR 27(06) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cyckling.)- 12.10 24.0 Km 0.57,54
APR 28 39 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.49,53
MAJ 01 40 VÄXJÖLOPPET.(Plac.34)            10.30 21.1 Km 1.44,23 
MAJ 03 41 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 18.20 8.3 Km 0.40,07
MAJ 05 42 Kolon-åsen-alv.(11.04/20.46/29.10/48.38)IFK 18.00 12.0 Km 1.01,36 
MAJ 08 43 ÖLANDS KYRKSTAFETT 2004 (Glömminge-Högsrum) 10.41 8.2 Km 0.36,37
(Vid växl:Plac.9)Total tid: 4.28,32 - (Plac. 22) (Km/4.29)
MAJ 17 44 Kolon-åsen-alv.(10.27/20.34/29.20/49.48)IFK 18.00 12.0 Km 1.05,36
MAJ 24 45 Kolon-åsen-alv.(10.19/21.18/31.20/52.48)IFK 18.00 12.0 Km 1.07,34 
MAJ 26 46 Kolon-åsen-alv.(11.21/20.34/29.30/49.38)IFK 18.00 12.0 Km 1.01,08
MAJ 28(07) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cykling.)- 13.40 24.0 Km 0.54,14 
MAJ 29 47 Kolon-åsen-alv.(10.34/21.08/28.09/48.25)IFK 15.00 12.0 Km 1.01,56
JUN 02 48 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.52,53
JUN 05 49 Kolon-åsen-alv.(11.09/20.58/29.39/51.25)IFK 15.00 12.0 Km 1.07,56
JUN 06(08) RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(Cykling.)- 12.40 24.0 Km 0.52,46 
JUN 07 50 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.50,47
JUN 09 51 Kolon-åsen-alv.(11.52/21.38/28.28/51.15)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,21
JUN 12 52 Kolon-åsen-alv.(11.00/20.31/28.44/45.49)IFK 18.00 12.0 Km 0.57,35
JUN 16 53 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret.  - 14.30 8.7 Km 0.52,36
JUN 19 54 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 15.00 8.7 Km 0.55,36
JUN 21 55 Kolon-åsen-alv.(11.25/21.14/28.33/48.22)IFK 18.00 12.0 Km 1.00,40
JUN 23 56 Kolon-åsen-alv.(11.29/21.08/29.17/48.30)IFK 18.00 12.0 Km 1.00,56
JUN 28 57 Kolon-åsen-alv.(11.19/21.52/29.43/49.28)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,10
JUN 30 58 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.49,36
JUL 01 59 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 18.20 8.3 Km 0.38,53
JUL 03 60 Kolon-åsen-alv.(11.23/20.43/28.53/47.08)IFK 15.00 12.0 Km 0.59,51
JUL 05 61 Kolon-åsen-alv.(10.33/20.30/28.05/48.12)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,31
JUL 07 62 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.44,28
JUL 10 63 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 16.50 8.3 Km 0.38,10
JUL 12 64 Kolon-åsen-alv.(11.42/21.22/30.34/49.10)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,50
JUL 15 65 VICTORIALOPPET (Plac. 194)            9.0 Km 0.41,01
JUL 17 66 HORNSJÖNRUNT (Plac.61)              11.5 Km 0.58,09
JUL 27 67 BorgeH.-LandsV.-ÅkerH.           17.30 9.1 Km 0.49,29
AUG 02 68 Kolon-åsen-alv.(10.55/20.22/30.34/49.10)IFK 18.00 12.0 Km 1.06,34
AUG 04 69 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.44,10
AUG 09 70 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 19.00 8.7 Km 0.49,10
AUG 11 71 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret.  - 18.10 8.7 Km 0.52,10
AUG 16 72 Kolon-åsen-alv.(11.29/21.04/29.12/48.44)IFK 18.00 12.0 Km 1.02,54
AUG 21 73 Avsläppt c:a 9 Km från Böda sand    IFK 17.50 8.5 Km - - -
AUG 25 74 BorgeH.-Cykelst.-LandsV.-Alvaret    IFK 18.00 9.1 Km 0.51,34
AUG 28 75 Kolon-åsen-alv.             IFK 18.00 12.0 Km 1.08,45
SEP 01 76 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 km - - -  
SEP 04 77 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 15.00 8.7 Km 0.48,56
SEP 06 78 Kolon-åsen-alv.(11.39/21.45/30.02/49.56)IFK 18.00 12.0 Km 1.04,48       
SEP 08 79 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km - - -  
SEP 11 80 Kolon-åsen-alv.(12.02/22.17/31.34/51.21)IFK 15.00 12.0 Km 1.06,57           
SEP 18 81 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 km 0.52,34  
SEP 22 82 BorgeH.-Vä.Stor,Kostigen-grind-ÅkerH.  IFK 18.00 9.0 km 0.49,51
SEP 25 83 AtoffS.väg.-åsen-alvaret.        IFK 15.00 11.5 Km 1.09,21
SEP 27 84 BorgH.-LandsV.-Åkerh.          IFK 18.00 9.3 Km 0.48,23
OKT 03 85 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG..- 17.20 8.3 Km 0.44,42
OKT 09 86 Kolon-åsen-alv.(11.25/21.24/30.22/51.44)IFK 18.00 12.0 Km 1.07,11
OKT 11 87 BorgeH.-Cykelst.-Åkerhagen       IFK 18.00 9.1 Km 0.48,11
OKT 13 88 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.)     IFK 18.00 11.2 Km - - -
OKT 16 89 BorgeH.-Cykelst.-Kungstr.-ÅkerH.    IFK 15.00 9.5 Km 0.53,23
OKT 20 90 FuruH.-Bilpr.-RosenF.-ÅkerH.      IFK 18.00 6.9 Km 0.37,34
OKT 23 91 BorgeH.-Cykelst.-Kungstr.-ÅkerH.    IFK 15.00 9.1 Km 0.54,39
OKT 25 92 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.)     IFK 18.00 11.2 Km 0.58.13
OKT 27 93 FuruH.-Bilpr.-RosenF.-ÅkerH.      IFK 18.00 6.9 Km 0.39,23
OKT 30 94 Kolon.åsen-alvaret.           IFK 15.00 12.0 Km 1.03,42            
NOV 01 95 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (25.25)  - 16.30 11.2 Km 0.55,32
NOV 03 96 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (25.53) IFK 18.00 11.2 Km 1.00,04
NOV 06 97 StrandT.byn-åsen-alv.(11.31/21.10/38.29)IFK 14.00 15.3 Km 1.20,19
NOV 08 98 FuruH.-Bilpr.-RosenF.-ÅkerH.      IFK 18.00 6.9 Km 0.35,34 
NOV 10 99 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (24.47) IFK 18.00 11.2 Km 0.55,29
NOV 13 100 Kolon-åsen-alv.(12,08/21.45/30.12/48.55)IFK 14.00 12.0 Km 1.02,06
NOV 15 101 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (24.53) IFK 18.00 11.2 Km 0.55,50
NOV 17 102 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.19) IFK 18.00 11.2 Km 0.55,49
NOV 20 103 Kolon-åsen-alv.(12,18/22.45/31.16/51.39)IFK 14.00 12.0 Km 1.05,41
NOV 22 104 FuruH.-Q8-ÅkerH. (Snö,Vatten,slask)   IFK 18.00 6.5 Km 0.34,31
NOV 24 105 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (27.12) IFK 18.00 11.2 Km 1.00,43
NOV 27 106 Kolon-åsen-alv.(12.13/22.19/30.47/50.15)IFK 14.00 12.0 Km 1.03,17 
NOV 29 107 Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 18.00 7.9 Km 0.42,23 
DEC 03 108 FuruH.-Bilpr.-RosenF.-ÅkerH.       - 18.00 6.9 Km 0.34,26
DEC 04 109*Kolon-åsen-alv.(11.46/21.36/30.47/49.16)IFK 14.00 12.0 Km 1.03,45 
DEC 06 110 Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 18.00 7.9 Km 0.45,01 
DEC 08 111 CykelSt.-BjörkV.-Berget-Vänd ef. F.rist IFK 18.00(10.0)Km - - -
PS:(Kolstad gatan uppgrävd, vänder efter Färristen springer tillbaka cykelstigen och sandgatan..)
DEC 11 112 Kolon-åsen-alv.(11.54/21.51/30.34/49.19)IFK 14.00 12.0 Km 1.02,51 
DEC 13 113 CykelSt.-ÅlfG.-LandsV.-FuruH.Q8-T.ÅkerH.IFK 18.00 7.1 Km 0.38,39
DEC 15 114 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (25.53) IFK 18.00 11.2 Km 0.57,51
PS:(Kolstad gatan uppgrävd, springer in på sommarstug-tomt och ut.)
DEC 18 115 Kolon-åsen-alv.(11.51/22.15/30.34/50.32)IFK 14.00 12.0 Km 1.03,57
DEC 20 116 CykelSt.-ÅlfG.-LandsV.-FuruH.Rosf.ÅkerH.IFK 18.00 7.5 Km 0.40,59
DEC 22 117 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.19) IFK 18.00 11.2 Km 0.58,31
PS:(Kolstad gatan uppgrävd, springer in på sommarstug-tomt och ut.- Motvind hem - Storm,snö, slask 0.5 +) 
DEC 24 118 ÅkerH.-BorgeH.Kors.ÅkerH.(-1)(22.34)  IFK 10.00 8.5 Km 0.46,39
DEC 25 119*Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.IFK 14.30 8.3 Km 0.43,52
DEC 27 120 CykelSt.-ÅlfG.-LandsV.-FuruH.Q8-T.ÅkerH.IFK 18.00 7.1 Km 0.39,47

Träningsrundor 2005

MÅN.DAT.NR:        RUNDA:         MED: START/ ANTAL/ TOTAL/
                            TID:  KM:  TID:

JAN 01 1  RamssättraV.-Sörby-Räppl.ÅkerH.(2.10,30)IFK 13.15 24.0 Km 2.14,56
Mellan tider:FotB.planen:0.34,11.4Klöver:1.07,12.RäppL:1.35,12 Bo.m:2.08,41
JAN 03 2  FuruH.-Bilpr.-RosenF.-ÅkerH.       IFK 18.00 6.9 Km - - -                         
JAN 08 3  Kolon-åsen-alv.(12.22/23.09/31.28/51.19)IFK 14.00 12.0 Km 1.04,54
JAN 10 4  Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.47) IFK 18.00 11.2 Km 0.59,51
PS:(Kolstad gatan uppgrävd. Vägen avstängd ,Diken, M.M. 
JAN 12 5  Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 18.00 7.9 Km 0.42.26 
JAN 15 6  Kolon-åsen-alv.(11.25/21.17/29.34/47.27)IFK 14.00 12.0 Km 1.00,24
JAN 17 7  Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (27.05) IFK 18.00 11.2 Km 0.59,02
JAN 21 9  FuruHäll-Kapelludden..(Karbad-ÖP)    IFK 18.00 5.0 Km - - -
JAN 22 8  BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 14.00 8.7 Km 0.45,13
JAN 24 9  FuruH.-Bilpr.-RosenF.-ÅkerH.(Snö,halt) IFK 18.00 6.9 Km 0.39,25
JAN 29 10 BorgeH.-Cykelst.-Åkerhagen(20 cm Snö,-5)IFK 14.00 9.1 Km 0.52,34
FEB 02 11 CyckelSt.Klinta,-Stenar.Vänder.(Snö,Is) IFK 18.00 11.7 Km 0.59,47 
FEB 05 12 Åkerh.-LandsV-Gr.-Åsen-alvaret.(Snö,is) IFK 14.00 11.5 Km 0.59,47
FEB 07 13 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.06) IFK 18.00 11.2 Km 0.57,37
FEB 13 14 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.16) IFK 11.30 11.2 Km 0.59,41
FEB 16 15 CyckelSt.Klinta,-Stenar.Vänder.(Snö,Is) IFK 18.00 11.7 Km 1.01,37
FEB 19 16 Kolon-åsen-alv.(12.38/24.05/33.39/55.27)IFK 14.00 12.0 Km 1.12,03
Sprang trappan vid kaffetorpet. Löparbanan: Blöt,is,20 - 50 cm drivor +2 - Banan var mycket svårsprungit. 
FEB 21 17 Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 18.00 7.9 Km 0.41,06
FEB 26 18 BorgeH.-Cykelst.-Kungstr.-ÅkerH. (Snö,blåst)14.00 9.1 Km 0.48,37
FEB 28 19 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(-3)18.10 8.3 Km 0.43,07
Fotonot: Stannade och pratade med gångagänget, Vid cykelstigen slut, i c:a 2 Min. snö,Halt. 
MAR 02 20 Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 18.00 7.9 Km 0.41.49
MAR 07 21 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (27.09) IFK 18.00 11.2 Km 1.00,33
MAR 09 22 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.39) IFK 18.00 11.2 Km 0.56,02
MAR 12 23 BorgeH.-Cykelst.-Åkerhagen(30 cm Snö,-3)IFK 14.00 9.1 Km 0.54,39
MAR 16 24 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.19) IFK 18.00 11.2 Km 0.57,12 
MAR 19 25 KaffeT.Vä.Gr.BorgeH.-Landsv.Kvarn.ÅkerH.IFK 14.05 13.4 Km 1.11,24
Mellan tider: Kaffetorpet: 11,49/Kvarnen: 37.00 (Från kvarnen,Vändning till Grinden,IdrottsP,Löptid: (34,24) 
MAR 30 26 Kolon-åsen-alv.(11.06/20.49/28.54/47.28)IFK 18.00 12.0 Km 1.00,25
APR 02 29 AtoFF.V.LandsV.-ÅkerH.   (11.02/20.39)IFK 15.00 10.4 Km 0.56,41           
APR 10 30 Kolon-åsen-alv.(10.58/20.03/28.22/48.34)IFK 15.00 12.0 Km 1.02,31         
APR 06 30 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 18.00 8.7 Km 0.47,23
APR 09 31 Kolon-åsen-alv.(10.58/20.03/28.22/48.34)IFK 15.00 12.0 Km 1.02,31
APR 14 32 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(+9)18.10 8.3 Km 0.43,03
APR 18 33 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(+6)16.15 8.3 Km 0.40,53
APR 20 34 Kolon-åsen-alv.(10.36/20.12/28.44/48.58) - 14.00 12.0 Km 1.02,04
APR 23 35 Kolonin-åsen-grisst.(11.31/21.11/30.27) IFK 15.00 13.5 Km 1.13,15
APR 25 36 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(+9)17.15 8.3 Km 0.46,53
APR 26 37 RosenF.-ÅkerH.-Hamn.-Cykst.-FuruH.-Rond..  17.00 6.8 Km 0.35,12
APR 28 38 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(+9)18.15 8.3 Km 0.39,09
APR 30 39 Lugnet-Tr.KaffeT.Bergd.(Start Kall.)    15.00 4.5 Km 0.20,21
MAJ 02 40 BorgeH.-Cykelst.-Åkerhagen(10.46/21.17) IFK 18.00 9.1 Km 0.45,07 
MAJ 04 41 BorgeH.-Cykelst.-Åkerhagen(11.37/21.57) IFK 18.00 9.1 Km 0.48,36
MAJ 07 42 Kolon-åsen-alv.(11.29/21.17/28.26/46.28)IFK 15.00 12.0 Km 0.59,24
MAJ 09 43 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(+9)18.15 8.3 Km 0.41,21
MAJ 14 44 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(13)17.10 8.3 Km 0.38,53
MAJ 16 45 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(13)14.50 8.3 Km 0.46,09
MAJ 18 46 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(13)17.20 8.3 Km 0.38,42
MAJ 22 47 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(13)17.50 8.3 Km 0.39,24
MAJ 25 48 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret.  - 16.20 8.7 Km 0.46,34
MAJ 28 49 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(24)17.50 8.3 Km 0.46,27
MAJ 30 50 Kolon-åsen-alv.(11.49/21.22/30.34/50.23)IFK 18.00 12.0 Km 1.04,20
JUN 01 51 Kolon-åsen-alv.(11.21/21.28/29.44/49.18)IFK 18.00 12.0 Km 1.01,25
JUN 06 52 Kolon-åsen-alv.(11.14/20.54/29.09/48.34) - 16.00 12.0 Km 1.00,56
JUN 08 53 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(17)17.40 8.3 Km 0.39,20
JUN 18 54 Kolon-åsen-alv.(10.32/19.54/28.09/48.01) - 16.00 12.0 Km 1.01,59
JUN 22 55 Kolon-åsen-alv.(11.34/21.19/30.09/49.57) - 16.00 12.0 Km 1.03,10
JUN 27 56 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(10.37)   - 17.00 9.4 Km 0.47,31
JUN 29 57 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(10.51)   - 18.05 9.4 Km 0.46,48
JUL 02 58 BorgeH.-Vä.Stor,sten-Kostigen-alvaret. IFK 15.45 8.7 Km 0.52,34
JUL 04 59 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(10.42)   - 18.05 9.4 Km 0.46,56
JUL 06 60 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(-----)   - 18.15 9.4 Km 0.53,51
JUL 09 61 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(27)17.20 8.3 Km 0.42,27
JUL 11 62 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(10.46/20.59)  18.00 9.4 Km 0.52,03
JUL 16 63 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(20)16.20 8.3 Km 0.40,17
JUL 18 64 Kolonin-åsen-grisst.(10.45/20.18/28.26) IFK 18.45 13.5 Km 1.08,39
JUL 20 65 Kolon-åsen-alv.(10.17/20.04/27.38/45.22)IFK 18.45 12.0 Km 0.58,04
JUL 23 66 HORNSJÖN RUNT 2005 (Plac. 50)       17.00 10.8 Km 0.52,21
JUL 27 67 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(20)16.20 8.3 Km 0.45,34
AUG 01 68 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.04/21.57)  19.00 9.4 Km 0.50,22
AUG 03 69 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(20)16.20 8.3 Km 0.43,49
AUG 08 70 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.03)   - 17.50 9.4 Km 0.51,32
AUG 10 71 Kolon-åsen-alv.(11.48/22.22/30.11/51.14)IFK 18.00 12.0 Km 1.05,25
AUG 13 72 Kolon-åsen-alv.(11.46/22.20/31.29/52.06)IFK 18.00 12.0 Km 1.06,28
AUG 22 73 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.24/21.23)  18.00 9.1 Km 0.54,16
AUG 24 74 Kolon-åsen-alv.(11.54/22.11/33.09/54.06)IFK 18.00 12.0 Km 1.08,19
AUG 27 75 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.24/22.23)  18.00 9.1 Km - - -
SEP 01 76 Kolonin-åsen-grisst.(10.41/20.21/28.38) - 17.45 13.5 Km 1.10,58
SEP 03 77 Avsläppt c:a 11Km från Böda sand    IFK 15.50 11.6 Km 1.02,41
SEP 05 78 BorgeH.-BakV.-Grist.-Alvaret.      IFK 18.05 10.4 Km 0.55,13
SEP 08 79 Kolstad-Berget-cykelst.TvättF.-TallG.  - 16.40 9.3 Km 0.49,36
SEP 10 80 Kolon-åsen-alv.(10.44/19.02/27.19/47.19)IFK 15.00 12.0 Km 1.00,28
SEP 12 81 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.24/22.23)  18.00 9.1 Km 0.48,43
SEP 14 82 Kolstad-Berget.CykelSt.Blårr.V Bommar.  - 16.50 5.9 Km 0.26,36
SEP 17 83 Kolon-åsen-alv.(11.47/22.12/31.13/51.14)IFK 15.00 12.0 Km 1.04,47
SEP 24 84 Kolstad-Berget.CykelSt.Blårr.V Bommar.  - 16.50 5.9 Km - - -
SEP 26 85 NäkterG.KaffeT.-Kallb.-Tunnel.      - 17.30 10.7 Km - - -
SEP 28 86 BorgeH.-LandsV.-alvaret.         - 17.30 8.8 Km 0.48,34
OKT 01 87 SOLIDENLOPPET                15.00 5.9 Km 0.27,31
OKT 03 88 Rosenf.NäkterG.GarderTr.Br.BorgH.Grisst.IFK 16.50 11.3 km 1.03,29
OKT 08 89 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(12)16.50 8.3 Km 0.40,08
OKT 13 90 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(12)18.40 8.3 Km 0.39,48
OKT 15 91 BorgeH.-Grist.-Alv.(+7)         - 17.15 8.3 Km 0.54,34 
OKT 17 92 Kolon-åsen-alv.(11.21/21.31/30.21/51.26) - 18.00 12.0 Km 1.05,31
OKT 22 93 Kolon-åsen-alv.(11.21/21.23/31.21/52.46) - 13.15 12.0 Km 1.06,42
NOV 02 94 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (25.59) IFK 18.00 11.2 Km 1.01,02
NOV 05 95 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.10/21.09)- 15.00 9.4 Km 0.47,50
NOV 12 96 BorgeH.-LandsV.KungTr.ÅkerH.(11.20/22.19)- 15.00 9.4 Km 0.53,25
NOV 14 97 Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 17.00 7.9 Km 0.48.26
NOV 16 98 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (28.49) IFK 17.00 11.2 Km 1.00,09
NOV 23 99 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (27.07) IFK 17.00 11.2 Km 0.57,31
NOV 26 100 Kolon-åsen-alv.(12.17/22.38/31.38/52.36)IFK 15.00 12.0 Km 1.05,08
NOV 29 101 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.12) IFK 17.00 11.2 Km 0.56,47
NOV 31 102 Cykst.Ålfiskg.BjörkV.FuruH.RosenF.ÅkerH.IFK 17.00 7.9 Km 0.44.44
DEC 03 103 Kolon-åsen-alv.(11.47/21.03/29.19/50.02)IFK 14.00 12.0 Km 1.04,49
DEC 07 104 CyckelSt.Klinta,-Stenar.Vänder.(31.14 ) IFK 17.00 11.7 Km 1.01,50
DEC 10 105 Kolon-åsen-alv.(11.56/22.02/30.00/49.08)IFK 14.00 12.0 Km 1.03,05
DEC 12 106 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (26.42) IFK 17.00 11.2 Km 0.57,43
DEC 17 107 Kolon-åsen-alv.(11.48/21.55/30.03/50.43)IFK 14.00 12.0 Km 1.03,56
DEC 19 108 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (24.44) IFK 17.00 11.2 Km 0.54,50
DEC 21 109 Runt Kolstad.(Endast Cykelst.) (25.53) IFK 17.00 11.2 Km 0.57,11
DEC 24 110 Kolstad-Berget-cykelst.Slut.SandG.TallG.(12)13.05 8.3 Km 0.43,24
DEC 27 111 Refugen Lundegård (30 stolparna)---><   - 13.30 17.4 Km 1.44,42
(15.4 Km - 1.29,12) - 8 cm snö, blixthalt hela vägen, sprang till mej.korsning och hem. 
DEC 30 112 Kolstad-Berget-cykelst.FuruH.-Öv.Cykelst. - 13.50 7.5 Km 0.43,34
	

Tränings rundor 1994 - (Urklipp).


APR 02   Greby-Alvaret.            IFK 14.00 20.0 Km  1.40,43
APR 20   TESTLOPP 1              IFK 19.00 6.2 Km  0.26,05
APR 27   TESTLOPP 2              IFK 19.00 6.2 Km  0.24,39
MAJ 07   GÖTEBORGSVARVET (Plac. 12381)          21.1 km  1.56,01
OKT 03   LIDINGÖLOPPET  (Plac. 3489)          30.0 km  2.41,18
                

Tränings rundor 1993 - (Urklipp).


MAJ 11   ÖLANDS KYRKSTAFETT (Högsrum-Räpplinge)  11.10 11.1 Km  0.47,13
JUN 06   BORGHOLMS-STAFETTEN               3.050 m  0.11,25 
JUL 14   VICTORIALOPPET              20.00 9.0  km  0.36,43   
JUL 21   HORNSJÖN RUNT             - 17.00 14.0 Km  1.05,30
JUL 28   ÖLANDSJOGGEN             - 17.00 13.8 km  0.58,50
AUG 31   ÖLANDSSTAFETTEN (Föra-Löt)      -  - -  11.4 Km  0.50,09   
OKT 02   LIDINGÖLOPPET (Plac. 5090)      - 12.35 30.0 km  2.51,03
  

2006

JAN 01 1 Nyårsloppet(+2) IFK 13.15 24.0 Km 2.11,01 Mellan tider: 6.3 Km, 0.34,20. 12.4 Km - 1.07,43 - 17.4 Km, 1.35,48

Sidans topp
Designat i HtmlEdit 5.0 - Sveriges bästa HTML-Editor!   copyright 2014
Designad av:    IFK Borgholm veteraner löparklubb