Världens bästa byggnadsverk,- Ölandsbron 1969 - 1972
Ölandsbron - Världens bästa byggnadsverk.
Garanti 300 År
Öland Bridge - The world's best building.
Warranty 300 Years
Uppdaterad:               Världens bästa byggnadsverk, har setts i 99 länder, klicka för statstik » »

Brofästet - Ölandssidan,    Från vänster:   Olle, Pappa, Stefan, Christina

Brofästet - Ölandssidan

Brofästet

Brofästet - Ölandssidan

Ölandsbron APRIL 1971

Ölandsbron APRIL 1971

Färjan från Borgholm - Sept. 1969 från Vän.   Stefan, Jag, Mamma

Någon KM ut på bron

Brofästet - Ölandssidan - Juni 1969

Antal besökare världen över, på världens bästa byggnadsverk,
Number of visitors worldwide, on this enormous edifice.

Antal besökare världen över, på detta enorma byggnadsverk.
Number of visitors worldwide, on this enormous edifice.

Antal besökare världen över, på detta enorma byggnadsverk,   + 29 länder till.
Number of visitors worldwide, on this enormous edifice,   + 29 countries on.

Övriga bilder

Mitt föräldrahem 1952 - Till höger Bertil Adins hus.

Mitt föräldrahem 1952 & Pappa

Stefan & Pappa, Ekbåten inne vid robinson cruze

Pappas första båt, framför sjöboden,  Från vänster:   Mamma, jag, stefan, christina, olle

Kina, stefan, Mamma, framför sjöboden, 1996

Stefan, Pelle, Mamma, framför nya bygget på bryggan 2004

Pappa, stefan

Farfar, m.f.l.

Pappa, Mamma, Stefan   framför sjöboden

Mina syskon, gamla träbryggan längst ut,   Kapeludden

Pappa på gamla träbåten.

Gamla sjöboden

Sjöboden efter renovering - 1995

Bengt, Stefan, Kina, på flotten.

Stefan, Bertil Adin, Bengt,   Utanför piren, kapelludden.

Pappa framför trappan
Sidans topp

   Hemsidan designad av:   Bengt Olsson Guntorpsgatan 115 Borgholm   ©   Copyright   11/1 - 2014
Hemsidan designad i   |HtmlEdit 5.1| - Sveriges bästa HTML-Editor!   Pris 100:-    Nu gratis.


HD